Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 13 Септември 2022

Изх. № 92-00-760/13.09.2022 г.

ДО
КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"
КОАЛИЦИЯ "ГЕРБ – СДС"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДПС"
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ИМА ТАКЪВ НАРОД"
КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

 

                УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

                На основание чл.91  от Изборен кодекс, Указ №213/01.08.2022 г. /ДВ, бр.61/02.08.2022г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г..  Решение № 1233-НС/11.08.2022г. и Решение №1281-НС/16.08.2022г. на ЦИК, Ви каня на 16.09.2022 г. /петък/  от 15.00 ч. в зала 407 на общинска администрация – Кърджали на консултации за назначаване на подвижни секционни избирателни комисии  и секционни избирателни комисии в здравни заведения в община Кърджали.

              При провеждане на консултациите следва да представите следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на ПСИК/СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените за членове на ПСИК/СИК лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК/СИК лице на хартиен и електронен носител, съгласно Приложение №1; /да се ползва публикуваното в сайта на РИК – Кърджали/
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите - 01.08.2022 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-мо Народно събрание, с които се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица, или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК/СИК, когато правомощията на член на ПСИК/СИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК/СИК не се яви в изборния ден, съгласно Приложение№2. /да се ползва публикуваното в сайта на РИК – Кърджали/

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Поканата и информацията за изборите са публикувани на официалната интернет страница на община Кърджали www.kardjali.bg  в рубриките ,,Новини“ и ,,Избори за НС 02.10.2022г.“ и е изпратена на посочените в сайта на ЦИК е- mail адреси на политическите партии и коалиции.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА                              

К Ъ Р Д Ж А Л И: ……..……П…………

 /д-р инж. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 292 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign