Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

На информационна среща експертите от ОИЦ Кърджали представиха новите програми на ЕС за периода 2021-2027 година

 09 Декември 2022

Областният информационен център Кърджали проведе информационна среща, на която ще представи новите програми, съфинансирани със средства на Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 година. Срещата е част от Общата инициатива на Мрежата на ОИЦ и има за цел да популяризира националната законодателна рамка, както и да посочи приоритетите, финансирането и програмите през новия програмен период.

Водещ на срещата бе Надежда Цветкова – началник на отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти”, ръководителят на ОИЦ Дора Христова и експертите Мариана петрова и Виктор Хорозов, кметове на населени места, представители на неправителствени организации, читалища, общински специалисти, представители на бизнеса.

В специална презентация ръководителят на ОИЦ – Кърджали Дора Христова представи 10-те оперативни програми на ЕС през новия програмен период 2021-2027 година. Това са Програмата за храни и основно материално подпомагане и програмите, „Образование”, „Околна среда”, „Конкурентноспособност и иновации в предприятията”, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”, „Развитие на регионите”, „Транспортна свързаност”, „Морско дело, рибарство и аквакултури”, „Развитие на човешките ресурси” и „Техническа помощ”. Бе представен и Стратегическия план за развитие на селските райони за програмния период 2023-2027 година. Стана ясно, че от всички програми на този етап са отворени за кандидатстване едва три схеми по една от тях – „развитие на човешките ресурси”. Това са схемите  „Грижа в дома”, „Укрепване на общински капацитет” и  „Бъдеще за децата”. Схемите на останалите програми ще бъдат отваряни поетапно като за всяка има точно определен срок.

Дора Христова подчерта, че съдържанието, заложено в презентацията като изпреварваща информация, може да бъде полезна на гражданите, като инициира тяхната активност за кандидатстване. „Целта на нашата работа в област Кърджали е да събудим гражданите, които да кандидатстват по различни проекти. Бързам да кажа, че оперативните програми са много амбициозни, защото България този път, чрез Плана за възстановяване и устойчивост си е поставила  за цел поне до всеки 8 човек в страната да достигне част от програмите под някаква форма на подпомагане”, коментира Дора Христова.

По думите й всеки, който е дошъл с идея и иска да види дали тази идея е реализируема чрез средства от Европейския съюз, е получил пълна и подробна информация. „При това,  за разлика от консултантските фирми, ние го правим напълно безплатно. Нашата цел е да подпомагаме всички хора, които имат някаква инициатива на територията на област Кърджали”, подчерта Дора Христова.

 

Още снимки
 Прочитания: 637 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign