Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общината ще кандидатства пред Фонд „Социална закрила” към МТСП за изграждане на външен асансьор на Център „Недялка Камбурова”

 22 Март 2023

Община Кърджали ще кандидатства с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила” към МТСП за извършване на строително-монтажни/ремонтни дейности за осигуряване на достъпна среда на помещенията за предоставяне на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция „Недялка Камбурова”.  Това решиха с пълно единодушие на днешното заседание на Общинския съвет общинските съветници. Срокът за кандидатстване с проектното предложение е 31 март.

С цел осигуряване на достъпна среда за 20-те потребители на Центъра и спазване на изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги е необходимо изграждане на външен асансьор за достъп до помещенията на социалната услуга, поясни пред общинските съветници вносителят на предложението кметът д-р инж. Хасан Азис.

По думите му максималното финансиране от Фонд „Социална закрила”  е до 50 000 лв. с ДДС и съфинансиране от страна на кандидата минимум 10% от общия бюджет на проектното предложение. Съветниците дадоха съгласие общината да осигури  съфинансиране в размер на 25% от общия бюджет на проектното предложение.

Център за социална рехабилитация и интеграция „Недялка Камбурова” е разкрит с Решение №97/23.05.2013 г. на Общински съвет –Кърджали, с капацитет 20 места, целева група:  пълнолетни лица със  зрителни увреждания. Финансира се като местна дейност от бюджета на Община Кърджали. Социалната услуга е разположена на 3 етаж на административна сграда находяща се в гр.Кърджали, бул.”България” №49, с акт за частна държавна собственост, предоставена за безвъзмездно  управление и ползване за срок от 10 години с Договор № РД -ДС-108 /24.04.2013г.

Социалната услуга се намира на комуникативно място в непосредствена близост до Община Кърджали и Дирекция „Социално подпомагане“ - Кърджали и е разположена на един етаж с Областната организация на съюза на слепите в Кърджали. Стаите са оборудвани с подходящо оборудване и обзавеждане според специфичните потребности на потребителите. Достъпа до социалната услуга е по общодостъпни стълби, които са специално обозначени за лица със зрителни увреждания. С цел осигуряване на достъпна среда за потребителите и спазване на изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги е необходимо изграждане на външен асансьор за достъп до помещенията на социалната услуга.

               

Още снимки




 Прочитания: 579 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign