Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С пълно единодушие Общинският съвет реши да се предостави терен на инвеститора за изграждане на болница и медицински университет в Кърджали

 26 Май 2023

С пълно единодушие-от 40 присъстващи 40 гласували „за”, днес общинските съветници гласуваха решението за предоставяне на близо 40 дка терен за изграждане на високотехнологична болница и медицински университет в Кърджали. Според решението променя се статута на новообразуваните имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

„В случай, че инвестиционните намерения не бъдат реализирани в рамките на новообразуваните УПИ VI с отреждане за здравни и образователни дейности, с площ от 29968 кв.м. и УПИ V с отреждане за съпътстващи дейности към здравни и образователни дейности, с площ от 7100 кв.м., цитираните УПИ възстановяват статута си на публична общинска собственост”, гласи трета точка от гласуваното от общинските съветници решение.

От свое име и от името на Общинския съвет кметът доц. д-р Хасан Азис подчерта, че една инвестиция не се прави, за да се противопостави на нещо, което вече съществува. „Затова искам да изразя нашата благодарност и признателност към всички лекари, здравни заведения, МБАЛ и на поликлиниките, към личните ни лекари, които са били, са и ще бъдат основа на здравеопазването в Кърджали. Сегашната инвестиция, която сме предизвикали да бъде в Кърджали по никакъв начин не е оценка за нивото на здравеопазване тук”, каза доц. д-р Хасан Азис. По думите му сегашната инвестиция е за разширяване и надграждане на възможностите за качествено здравеопазване, както и за предоставяне на по-голям избор на хората в региона.

„Тази инвестиция е инвестиция за здраве и образование. С нея ние затваряме кръга на инвестициите, насочени към инфраструктура и работни места”, подчерта кметът.  

Днешното решение на общинските съветници бе предхождано от две обществени обсъждания – едното с общинските съветници, а второто с представители на 29 институции и организации, по време на които инвестиционното намерение бе представено от представителя на инвеститора проф. Тони Веков, председател на съвета на директорите на Български Кардиологичен Институт. При втората среща инвестиционното намерение получи пълно одобрение от присъстващите в залата.

Пълно одобрение е получено и от постоянните комисии към Общинския съвет, стана ясно по време на днешното заседание на местния парламент.

Още снимки
 Прочитания: 659 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign