Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 30 Август 2023

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СВОМР

НА МИГ СТАМБОЛОВО-КЪРДЖАЛИ 54

 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ приканва жителите на община Стамболово и на 54 села на община Кърджали да участват в Общественото обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/за новия програмен период.

Общественото обсъждане е инициатива на МИГ Стамболово-Кърджали, който е Бенефициент при реализацията на подготвителните дейности по процедура №BG06RDNP001-19.610по подмярка19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19. Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе от 10 ч. на 07.09.2023 г. в Заседателната зала на община Стамболово.

Каним всички жители на двете общини, които проявяват интерес към подхода ВОМР и предлаганите от него възможности за местно и регионално развитие през новия програмен период да присъстват на Обсъждането и да изкажат своите мнения и предложения, съгласия и несъгласия с предлаганите интервенции и възможностите за тяхното финансиране.

Ако участвалите във фокус групите и работните срещи, както и всички останали, които имат предложения, но не могат да присъстват на обсъжданията да изпратят своите предложения на имейла на МИГ Стамболово – Кърджали 54 - migstambolovo_kj@abv.bg.

 

                                                                                   От екипа на МИГ Стамболово-Кърджали 54

 


 Прочитания: 334 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign