Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха проекта „Укрепване на общинския капацитет в община Кърджали”

 07 Септември 2023

Днес на нарочна пресконференция и с участието на ръководители на социални услуги, социални работници, представители на Бюрото по труда, БЧК и други институции, свързани с провеждането на социални политики, бе представен проект „Укрепване на общинския капацитет в община Кърджали”. Направиха го ръководителят на проекта Нермин Мехмед – главен експерт в общинската администрация и координаторът Айше Зеки.

Като част от дейностите по проекта ще се проведат обучения на 40 души – служители на общината и на социалните услуги за повишаване на техния професионален капацитет, ще бъдe разкрит фронт офис, разположен на първия етаж на Ученическо общежитие 2, където ще бъдат назначени 4 социални работници. Те ще ориентират нуждаещите се от всички видове социални услуги на територията на община Кърджали. Към днешна дата те са 20 на брой, а в тях са ангажирани близо 1800 служители, каза Нермин Мехмед.

Проектът се реализира по Програма „развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година, неговата стойност е 254 894.00 лева, а период на изпълнение – от 1 април 2023 година до 1 април 2025 година.

В представянето Нермин Мехмед определи основната цел на проекта, а тя е развиване и укрепване на общинския капацитет, за адекватно осъществяване на процесите по реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво.

            Специфичните цели на проекта са:

            -Професионално развитие и повишаване на компетентностите на служителите, за изпълнение на правомощията на Община Кърджали по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП;

            -Създаване на фронт-офиси и условия за работа на новоназначените служителите;

            -Осъществяване на подкрепа за реформиране на системата на социалните услуги и личната помощ;

            -Предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината;

            -Повишаване на информираността на обществото на местно ниво за предоставяне на лична помощ, социални и интегрирани здравно -социални услуги и разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъп за хората с увреждания;

            -Осигуряване на равен достъп до лична помощ, социални и интегрирани здравно -социални услуги.

Нермин Мехмед посочи и дейностите и поддейностите по проекта, като основните от тях са:

1.         Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

2.         Обезпечаване правомощията на Община Кърджали по ЗСУ, ЗЛП и ЗХУ в т.ч.:създаване на работни места (фронт-офиси); изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги;планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, вкл.за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги и провеждане на разяснително-информационни кампании

Целеви групи по проект са: служители от институции/ организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

„Реализацията на проектното предложение ще допринесе за прилагането на интегрирани мерки за подкрепа в изпълнението на правомощията на общината по ЗСУ,ЗХУ и ЗЛП, ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалното включване и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината”, подчерта Нермин Мехмед. По думите й изпълнение на проекта ще допринесе за изпълнението на държавната политика свързана с предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, на политиката в областта на социалните услуги, както и недопускане ограничаването на права на българските граждани с увреждания.

„Чрез повишаване на информираността на обществото ще се улесни изпълнението на националните ангажименти, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН за включване на мерки за идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността, в частност по отношение на сгради и всякакви други открити и закрити съоръжения”, каза още Нермин Мехмед.

Още снимки
 Прочитания: 715 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign