Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 26 Септември 2023

П  О  К  А  Н  А

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект BG05M9OP001-2.019-0033-C01 „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     

            Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2“, Административен  договор за предоставяне  на  безвъзмездна   финансова  помощ BG05M9OP001-2.019-0033-C01 от 02.12.2021 г. който се осъществява с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.

            В рамките на събитието ще бъдат представени целите, реализираните дейности и постигнатите  резултати от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 29.09.2023 г. (петък) от 13:00 ч. в конферентната зала в сградата на Бизнес инкубатора, с адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий” 12.

 

доц. д-р инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали


 Прочитания: 541 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign