Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ

 30 Октомври 2023

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ                                                          

П  О  К  А  Н  А

ЗА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ

На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, в рамките на  на организирано от Агенция за социално подпомагане обсъждане по чл. 48 от Наредба за планирането на социалните услуги /30-дневен срок/, Кметът на Община Кърджали отправя покана към местната общност, жителите на Общината, ръководители и представители на частни доставчици на социални услуги, членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Кърджали и всички заинтересовани страни за участие в публична дискусия и обсъждане на изработени от Агенция за социално подпомагане:

  • Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
  • Предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта за социалните услуги за Община Кърджали

Публичната дискусия и обсъждане ще се проведат на 3 ноември 2023 година от 14:00 ч., в конферентната зала в сградата на Бизнесинкубатора, с адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий” 12.

Изготвените документи са достъпни на:

 

Доц. д-р инж. Хасан Азис           

Кмет на Община Кърджали


 Прочитания: 660 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign