Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 2

 15 Ноември 2023

П О К А Н А

№ 2

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

С В И К В А М

 

 

На 22.11.2023 год. /сряда/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                                                    

 

Проект

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 

  1. Избиране на Временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2023 – 2027 год.
  2. Избиране на Комисия за противодействие на корупцията за мандат 2023 - 2027 г.
  3. Даване на съгласие за членуване в Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България(НАПОС).
  4. Определяне представители на Общинския съвет в Общото   събрание  на Националното сдружение на общините в Република България  (НСОРБ).
  5. Определяне на представител на Община Кърджали в Общото сдружение на общини „Толерантност“.
  6. Определяне на представители на Община Кърджали в Областния съвет за развитие на област Кърджали.

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   КЪРДЖАЛИ…………………………….

                                                                  /инж. МУХАРРЕМ МУХАРРЕМ/     


 Прочитания: 676 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign