Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С пълно единодушие общинските съветници приеха Програмата за управление на община Кърджали през мандат 2023-2027 г., наречена „Ново начало за Кърджали”

 26 Януари 2024

С пълно единодушие на днешното заседание на Общинския съвет в Кърджали общинските съветници приеха Програмата за управление на община Кърджали през мандат 2023-2027  год., наречена ,,Ново начало за Кърджали“.

Предложението бе направено от кмета Ерол Мюмюн, който представи целта на ръководството на общината, която да се реализира чрез Програмата. Тя е през новия мандат да бъде довършено започнатото през предишните мандати и реализиране на най-важните приоритети на общината, върху чиято реализация ще концентрира своите усилия през следващите четири години.

„В условията на прозрачност и диалог ръководството на общината ще провежда дейността си по осигуряване на оптимални условия на живот на своите съграждани, чрез подобряване на обслужването, благоустрояването на градската среда, предоставяне на по-добро образование, здравни и социални услуги, с активното участие на гражданите във вземането на решения и всички въпроси, отнасящи се до бъдещето на общината”, каза Ерол Мюмюн.

Приоритетите, които Програмата „Ново начало за Кърджали” извежда, са свързани със създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и традиционни стопански отрасли;   разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места; подобряване на публичните услуги; Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали; териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство.

„В настоящия период община Кърджали работи в условия на финансови затруднения. Въпреки това надеждата ни е, че общинското ръководство с подкрепата на общинските съветници ще положат максимални усилия за  изпълнение на приоритетите си, заложени в настоящата общинска програма за развитие за мандата на Кмета на общината – 2023-2027 год”, каза кметът Ерол Мюмюн.

Сред обектите включени в приоритетите са изграждане на околовръстен път на Кърджали, Реализация на проект за реконструкция и модернизация на ВиК довеждаща и отвеждаща инфраструктура, реализация на проект за разширяване на съществуващата градска газопреносна инфраструктура, реализация на проекти за модернизация на детски градини и училища и др.

В сферата на обслужването на гражданите общинското ръководство си поставя за цел да бъде подобрена дигитализацията на общината, в това число на общинските регистри, реализация на проекти за дигитализация на детски градини и училища.

В сферата на туризма ще бъдат изградени локални туристически информационни центрове. Заложена е реализация на проекти за изграждане на туристически зони около водните обекти, изграждането на екопътеки, реализация на проекти за изграждане на туристическа инфраструктура и туристически велоалеи и др.

Общинският съветник от ПП-ДБ Радослав Милев приветства започналото подобряване на обслужване на гражданите от общинска администрация и пожела неговото усъвършенстване.

Общинският съветник от ДПС Раиф Мустафа препоръча програмата да бъде разписана година по година до края на мандата, като се въведат конкретни срокове и отговорности.

Колегата му д-р Недим Исмаил призова съветниците от всички групи, да се обединят в усилията си за построяване на нов мост над река Арда, за да бъде облекчено движението по досега съществуващата инфраструктура. Той апелира да бъдат запознати с проблема и ръководствата на политическите сили на централно равнище, за да лобират за построяването на такъв мост, защото тази инвестиция би била непосилна за община Кърджали.

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 385 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign