Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Стартира проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

 22 Февруари 2024

Община Кърджали стартира проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“. Новата социална услуга беше представена пред представители на различни институции и медии на откриваща пресконференция. 

„Това е поредния социален, но същевременно първия проект на община Кърджали, в който са включени дейности, насочени към най-малките, а именно за деца от 0 до 3 години.“, каза при откриването на началната пресконференция заместник-кметът на общината Веселина Тихомирова.

Основната цел на проекта „Бъдеще за децата на община Кърджали“ е предоставяне на комплекс от социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа за превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот на децата в нужда и техните семейства в община Кърджали, посочи ръководителят на проекта Нермин Мехмед.

По думите и в проекта са заложени и специфични цели като: осигуряване на подкрепа на деца и семейства в неравностойно положение, насърчаване на социалното включване, чрез предоставяне на дейности за подобряване достъпа до интегрирани услуги и равни възможности за включване, осигуряване на подходяща социална закрила на представителите на маргинализираните общности, подобряване качеството на живот на децата и семействата в неравностойно положение.

По проекта на четири часа ще бъде назначен екип от 12 специалисти, сред които медицински специалисти, акушерка, социални работници, психолог, педагог, рехабилитатор, юрист. 

„Заложили сме първоначално идентифициране на населените места, в които има лица в уязвими групи. На този етап, по информацията с която разполагаме, такива групи, като компактно живеещи са в кв.“Боровец“, в селата Вишеград, Перперек, Кьосево, от където основно ще започне нашата работа“, обясни ръководителят на проекта Нермин Мехмед.

Част от новата социална услуга на община Кърджали е предоставянето на патронажна грижа на деца от 0 до 3 години.

„Целта е да се проследява развитието на новороденото ,за да може да се идентифицират затруднения в развитието на детето, като по този начин да се предоставят своевременни съвети и да се оказва подкрепа за тяхното преодоляване.“, каза още Нермин Мехмед.

Проектът обхваща и младежи до 20 години от уязвими общности, такива с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи, застрашени от социално изключване, както и младежи, ползващи социални услуги за резидентна грижа, на които предстои да излязат от системата за закрила на детето.

Специалистите, наети по проекта, ще помагат за социалната им интеграция, както и за реализацията им в обществения живот, чрез създаване на условия и възможност за безплатни обучения, целящи успешно включване в трудова заетост. Интердисциплинарен екип ще работи с младежите с увреждания като ще им предоставя подходящи услуги.

Общата стойност на проекта „Бъдеще за децата на община Кърджали“ е 305 628.40 лв., финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, а периода му на изпълнение е до 01.11.2025 г.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, повишаване на информираността и осигуряване на възможности за равен и навременен достъп на децата в нужда и техните семейства до набор от ключови услуги, осигуряване на подкрепа на деца и семейства в неравностойно положение, формиране на родителски умения и предотвратяване на социалното изключване, подобряване качеството на живот на децата и семействата в неравностойно положение, разширяване на предоставяните услуги в община Кърджали.

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 319 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign