Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 13 Март 2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), община Кърджали уведомява всички заинтересовани лица и организации, че могат да изразяват становища и да дават своите писмени предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали, които могат да бъдат депозирани в деловодството на община Кърджали или на e-mail: obshtinakardzhali@kardjali.bg в срок до 12.04.2024 година включително.

            Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на община Кърджали.

            Настоящата обява е публикувана на 13.03.2024 г.


 Прочитания: 267 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign