Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът на Кърджали и ректорът на Тракийския университет в Одрин подписаха споразумение за сътрудничество

 27 Март 2024

Днес беше подписано Споразумение за сътрудничество между Община Кърджали и Тракийски университет – Одрин, Република Турция. Подписи под документа поставиха кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн и ректорът на Тракийски университет – Одрин проф. Еркан Табакоглу.

Споразумението има за цел сътрудничеството между страните, които го подписват, като ръководени от взаимен интерес обединяват усилията си за постигане на резултати в осъществяване на обмен и сътрудничество между страните в областта на образованието, здравеопазването и технологиите; осъществяване на обмен и сътрудничество между страните изразяващи се в интензивни контакти за споделяне на полезен опит, изследвания и добри практики в различни сфери на обществено-социалния живот; обмен на информация, управленски и професионален опит в развитието на обучението в сферата на здравеопазването.

„Днес е един забележителен ден във взаимоотношенията ни с нашата побратимена община и в частност с Тракийския университет. Днес поставяме едно ново начало, една твърда основа в дългосрочен аспект за тясно сътрудничество между Тракийския университет и община Кърджали в сферата на здравеопазването, образованието и технологиите. Надявам се това сътрудничество да бъде от полза на гражданите на двете общини Кърджали и Одрин.”, каза след подписването на споразумението кметът Ерол Мюмюн.

По думите му тясното сътрудничество в областта на медицината е много важно за гражданите на двете общини. „Много наши съграждани ползват медицински услуги в Република Турция. Смятаме да доразвием отношенията помежду си с доста по-чести визити с цел обмяна на опит на квалифицирани лица като лекари и медицински сестри. Имаме нужда да се запознаем как работи една по-добра система в сферата на здравеопазването. Обучението на наши студенти, които пожелаят да кандидатстват в Тракийския университет, е друга форма на сътрудничество. А след като завършат образованието си те могат да се завърнат по родните си места, за да упражняват професията си.”, коментира кметът Ерол Мюмюн.

От своя страна ректорът на Тракийския университет проф. Еркан Табакоглу благодари на кмета за топлото посрещане и готовността за подписване на споразумението.

„Тракийския университет е един от най-старите престижни университети в Р Турция. В момента в него се обучават 42 000 студенти. От тях 5060 са от чужбина. В структурата на университета действат 14 факултета, 10 факултета за магистърски програми. Предлагаме много добро образование. Освен това Тракийския университет е положил основите на Балканското сдружение на университетите, в което членуват 92 университета. От България 19 университета са членове на тази организация. С тях сме в много добро и близко сътрудничество. Реализираме различни съвместни проекти. Каним кандидат студенти от България да бъдат студенти в Тракийския университет”, каза проф. Еркан Табакоглу.  

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 162 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign