Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С пълно единодушие приеха Актуализацията на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Кърджали

 28 Март 2024

На днешното заседание на Общинския съвет, с пълно единодушие бе приета предложената от кмета Ерол Мюмюн Актуализацията на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Кърджали.

Основната промяна е базирана на законови разпоредби за изпълнението на държавния бюджет за 2024 г., съгласно които целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради – публична общинска собственост.

В приетата актуализация са заложени общо 29 улици, на които ще бъде извършен текущ ремонт, и още 144 обекта – подлежащи на ремонт, саниране, реконструкция, изготвяне на проекти на обществени сгради и други обекти от градската инфраструктура.

„Причините, поради които предлагаме трансформирането на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер, са крайно належащата необходимост от текущ ремонт на общинската улична мрежа, финансирането, на който текущ ремонт, не може да се осигури от общинския бюджет за 2024 г. и/ или друг източник на средства”, аргументира се кметът Ерол Мюмюн пред общинските съветници.

Пред журналисти той коментира, че Актуализацията на разчета за финансиране на капиталовите разходи е продиктувана от лошото състояние на уличната инфраструктура в община Кърджали, която се нуждае от спешни ремонти.

„Извън списъка със 17 улици, за които финансирането е осигурено от фонда за общините, решихме да вземем незабавни мерки с цел да бъдем по-ефективни, за текущ ремонт на още 29 улици. Основният ремонт на пътища и улици по ЗУТ изисква да се правят проекти, да се обявят обществени поръчки, да се спази една определена процедура. С цел да спестим време актуализацията предвижда не основен, а текущ ремонт на улиците, за който не се изисква процедура по изготвяне на проекти и други по ЗУТ”, коментира кметът Ерол Мюмюн.

По думите му критерия за избор на обектите, включени в актуализацията, са те да се нуждаят наистина от спешен ремонт и да бъдат разположени във всички квартали и населени места в общината, както и в центъра на Кърджали.

„Ако всичко се движи в план-графика, който сме изработили, до края на октомври трябва да се приключи с ремонта на улиците и другите обекти. Средствата за актуализацията са заделени и заложената финансова рамка като цяло не се променя.”, каза още кметът Ерол Мюмюн.

Още снимки
 Прочитания: 219 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign