Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Премахват незаконни гаражи и МПС, снети от движение

 29 Март 2024

На 26.03.2024г. Започна процедура по изпълнение на чл.16, т. 9. от Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали, касаеща ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки  и приспособления за паркиране на МПС по улици, тротоари, зелени площи и междублокови пространства. Всички притежатели на посочените в наредбата гаражни клетки и други приспособление се поканват да ги премахнат доброволно или веднага след получаване на покана за преместване. При неспазване на посочения срок на собственика ще бъде наложена глоба в размер от 50 до 200лв. Поканите се поставят на всички конструкции, които са извън дворове на къщи или не заградени терени. Собственици, които притежават документи трябва да представят строителни книжа в общинска администрация. Всички останали конструкции, които се намират на терени общинска собственост ще бъдат премахнати, след изтичане на законоустановения срок.

През февруари в изпълнение на  Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали и като орган, на който е възложен контролът, ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ гр. Кърджали (чл. 16, т.22) започна процедура по изпълнение на чл. 16, т.6.- местодомуването на автобуси над 10 пътнико места, товарни автомобили над 3.5 тона, трактори, ремаркета и др. самоходни машини в границите на града, освен в собствени или наети гаражни площи. За целта служители на община Кърджали поставиха покани за преместване на всички МПС, които са упоменати. Приканват се собствениците да изпълнят предписанията в упоменатите срокове, за да не се налага да бъдат санкционирани. При неспазване на посочения срок на собственика ще бъде наложена глоба в размер от 50 до 200лв.

Беше извършен обход на всички паркинги, като водачите или собствениците на този вид МПС бяха уведомени с покани за преместване на частни терени. След изтичане на срока от 14 дни се направи повторен обход и на собствениците на МПС, които не бяха преместени се изпратиха писма. От началото на април ще се направи нова проверка и ще бъдат налагани санкции за неизпълнение на Наредбата. При първоначално установени 45 МПС, при повторна проверка бяха констатирани 15 МПС.

На 12.02.2024г.  в изпълнение на  чл. 26. от Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали е извършена инспекция и опис всички автомобили, които са снети от движение. Установени са около 660 автомобила на територията на гр. Кърджали. Поставени са покани за доброволно премахване в срок от един месец. Към 20.03. 2024г. е направен повторен обход, като са установени около 250 автомобила. На собствениците на тези автомобили се изпращат писма за доброволно премахване, като при не изпълнение, излезлите от употреба МПС ще бъде премахнати от фирма, която има сключен договор с община Кърджали и отговаря на изискванията за извозване и съхранение на отпадъци.

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 332 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign