Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 12 Април 2024

П О К А Н А

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 29.04.2024 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово. 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:  

  1. Обсъждане и приемане на промени в Стратегията на водените от общностите местно развитие 2014-2020 г.
  2. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

Утвърдил: Лятиф Расим – Председател на УС

 


 Прочитания: 183 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign