Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Отдел „Социални дейности и здравеопазване” към Община Кърджали е на нов адрес

 18 Април 2024

От 01.04.2024г. служителите на отдел „Социални дейности и здравеопазване” към Дирекция „Хуманитарни дейности  и социална политика”  от Община Кърджали осъществяват дейността си  в стаи разположено на първи  етаж от сграда -Ученическо общежитие №2, с адрес: гр.Кърджали, ул."Ген. Делов" №5.

В същата сграда са преместени и служителите на Социалната услугата „Асистентска подкрепа“ и служителите ангажирани с предоставяне на Механизъм лична помощ по Закона за личната помощ.

През 2023г. е направен основен ремонт на първия етаж на сграда Ученическо общежитие №2 с адрес: гр.Кърджали, ул."Ген. Делов" №5 и са създадени условия за достъпна среда за хора с увреждания. Сградата отговаря на разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите актове в областта на достъпност на сградата и помещенията, санитарно-хигиенни изисквания и осигуряване на безопасност при пожар.


 Прочитания: 215 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign