Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Откриха официално обновения площад „Хаджи Димитър“

 02 Май 2024

На официална церемония днес беше отрит обновеният площад „Хаджи Димитър“ в Кърджали.

„Площад „Хаджи Димитър“ е емблематично място за стара градска част на Кърджали. За поколения кърджалийци площадът беше място за срещи, отдих и забавление. За съжаление, в последните години видът и състоянието на площада не даваха възможност за използването му от жителите и гостите на града. Остарялата инфраструктура се превърна в предпоставка за създаване на т. нар. „топлинен остров“.“, каза в словото си при откриването на обекта кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн.

Той подчерта, че през последните години сме свидетели на климатични промени, които налагат ново мислене не само в администрацията, но и в общността.

„Участието на Община Кърджали като партньор в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ даде възможност да се извърши реконструкция на площада и той да стане неделима част от синьо-зелената система на град Кърджали. След приключването на проекта имаме едно ново начало за това място и тук отново – както младите, така и по-възрастните, ще могат да намерят място за отдих.“, каза още Мюмюн.

Кметът на Кърджали увери, че общината ще продължи с обновяването и на други обществени пространства.

Той припомни, че на 14 март бяха подписани споразумения в Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, с които ще бъдат финансирани инфраструктурни проекти на общината на стойност 50 млн. лв. Близо 5 млн. лв. са предвидени за изграждане на детски площадки, зони за отдих, пешеходни алеи и други в най-многолюдния квартал на Кърджали – „Възрожденци“. Също така там ще бъде изградена и многофункционална спортна площадка. Стойността на проекта е за близо 530 000 лева, които ще бъдат отпуснати от държавата.

За всички квартали на града сме предвидили облагородяване на зелените пространства, оформяне на кътове за отдих и детски площадки. Така че, нека да се поздравим с новата придобивка и тук отново ще призова кърджалийци да са отговорни и да пазят новопостроеното, посочи кметът на община Кърджали.

Обект „Реконструкция и благоустрояване на част от площад „Хаджи Димитър“ и обособяването му в „синьо-зелен остров“” е един от обектите на интервенция по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство(ЕИП).

Водещ партньор по проекта е Националният доверителен екофонд. Партньор от страна на донорите е Асоциацията на местните и регионални власти (KS) в Норвегия в сътрудничество със Западно-Норвежкия изследователски институт. Партньорите в България са осем общини: Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и София – град.

Целта на проекта бе да подобри капацитета на местните власти да планират и идентифицират креативни и иновативни решения за градско развитие и да ги изпълнят, за да смекчат въздействието върху и се адаптират към климатичните промени. Във всяка от осемте общини се реализира по един иновативен пилотен инвестиционен проект. Тези дребно мащабни инфраструктурни мерки са специфични и съответстващи на конкретните условия за конкретното населено място.

В Община Кърджали целта на инфраструктурната мярка  „Адаптация на синьо-зелената инфраструктура в стара градска част на град Кърджали към ефектите от измененията на климата” е разширяване на синьо-зелената инфраструктура в старата част на град Кърджали. Чрез изпълнението на инфраструктурната мярка  се разшири синьо-зелената инфраструктура в старата част на град Кърджали, създаде се възможност за преодоляване на ефекта на „топлинния остров” в тази част на града. Също така се изгради система за  съхраняване и използване на дъждовните води с цел последващо използване.

Продължителността на проекта бе 46 месеца с общ бюджет до 2,8 милиона евро, като максималната стойност на мерките за Община Кърджали възлиза на 265 254 евро. Стойността на инфраструктурната мярка е 290 920 лева без ДДС, с изпълнител „Караман“ ООД.

На официалната церемония за откриването на обновения площад „Хаджи Димитър“ присъстваха заместник-кметовете на община Кърджали Байрям Байрям, Тунджай Шюкрю, Даниел Делчев, председателят на ОбС-Кърджали инж. Мухаррем Мухаррем, секретарят на община Кърджали Айтен Сабри, общински съветници, служители на общинска администрация, граждани и медии.

В края на церемонията кметът Ерол Мюмюн и заместникът му – Даниел Делчев заедно посадиха дърво в озеленената част на обновения площад.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 274 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign