Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Стартира изграждането на ел. захранване, художествено осветление, заземителна инсталация, мълниезащита и видеонаблюдение на „Перперикон"

 28 Май 2024

Днес с официална първа копка по проект „Перперикон – храм на боговете и дом на цивилизациите" стартира изграждането на ел. захранване, художествено осветление, заземителна инсталация, мълниезащита и видеонаблюдение на археологически комплекс „Перперикон".

На церемонията присъстваха кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн, заместни-кметовете – Даниел Делчев и Веселина Тихомирова, екипът за управление на проекта, представители на изпълнителя ДЗЗД „Перперикон 2020“, на консултанта по строителен надзор –„Екоинженеринг“ ЕООД, на медиите и граждани.

С приветствено слово към присъстващите се обърна кметът Ерол Мюмюн.

«За мен е чест и удоволствие днес да сме заедно в подножието на археологическия комплекс «Перперикон», който безпорно е един от най-значимите археологически паметници в България и уникална неделима част от световното културно наследство. През последните години «Перперикон» се превърна във флагмана на забележителностите, които популяризират по света Източните Родопи и България като дестинации за културно –исторически туризъм.», каза кметът на Кърджали.

Той подчерта, че опазването, съхранението и социализацията на този и другите археологически паметници е възможност, която ще ни позволи да създадем условия за развитието на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Кърджали и да стимулираме диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти.

Мюмюн припомни, че през изминалата 2023 г. бяха изпълнени консервационно-реставрационни дейности по археологически структури и бяха поставени архитектурни елементи за осигуряване отдиха и туризма.

„С днешната церемония ще дадем символичен старт на изграждането на  необходимата инфраструктура  - ел. захранване, художествено осветление, заземителна инсталация, мълниезащита и видеонаблюдение, която да превърне комплекса в още по- предпочитана атракция и да се осигури подходящи условия за целогодишно му посещаване.“, каза още Ерол Мюмюн.

По думите му съхранението, експонирането и социализацията на културното ни наследство ще продължи да бъде приоритет на общината и през следващите години.

От словото на кмета стана ясно още, че в концепцията за интегрирани териториални инвестиции „Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали!“,  с която от Община Кърджали в партньорство с Община Момчилград кандидатства за финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., са включени мерки за консервация и реставрация на новооткритите части от Перперикон – на стойност 4 500 000 лв. и на култов комплекс „Татул“ - на стойност 5 000 000 лв.

Също  така е предвидено и извършване на основен ремонт на сградата на регионален исторически музей –Кърджали и на Художествената галерия „Ст. Димитрова“  - на обща стойност 6 500 000 лева!

С тези инвестиции ще надградим постигнатото до момента по реализираните вече проекти и ще създадем солидна основа за възходящото развитие на културно-историческия туризъм в региона, подчерта Ерол Мюмюн. Той пожела на изпълнителите спорна и безаварийна работа и изрази надежда през месец юли да бъде открит вече завършения обект.

Проектът Перперикон – храм на боговете и дом на цивилизациите" се осъществява с комбинирано финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Административен договор за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-6.002-0003-С01 и финансов инструмент/кредит/, предоставен от Фонд за устойчиви градове по Договор за финансиране на допустим проект № 20F-000112.

Общата стойност на проекта е  9 698 669,83 лв., от които безвъзмездна финансова помощ по ОПРР в размер на  8 206 077,53 лв., Финансов инструмент – кредит в размер  на 1 488 386  лв. и собствено финансиране от Община Кърджали - 4 206,30 лв.

По проекта бе разработен, съгласуван и одобрен инвестиционен проект «Експониране и социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс „Перперикон“, Община Кърджали», като включените в него дейности бяха разделени на три групи с оглед спецификата при стартиране и приемане на всяка от тях. През изминалата 2023 г. бяха изпълнени две от тези групи, а именно консервационно-реставрационни дейности по археологически структури и бяха поставени архитектурни елементи за осигуряване отдиха и туризма.

Всеки посетител на Перперикон може да разгледа експонираните жилищни антични сгради и индивидуални археологически останки от Акропола, Базиликата и Водохранилището в южното подградие, Църквата в източно подножие и „Храм на тракийския конник”, да се разходи по изградените 3 пасарелки и  да си почине на местата за отдих. За най-малките на разположение е детско съоръжение.

В оставащите два месеца по проекта ще се акцентира върху популяризирането и представянето на археологическия комплекс. Ще бъдат подготвени и разпространи информационни и рекламни материали, ще се закупи интерпретативна техника и оборудване за посетителския център на комплекса, ще се организира и проведе Ден на Перперикон, предвидено е заснемане и излъчване на презентационен клип.

 

 

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 189 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign