Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Ще бъда кмет на всички

 12 Ноември 2007

Уважаеми г-н Областен управител,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми кметове на кметства,
Уважаеми представители на медиите,
Уважаеми кърджалийци и гости,Позволете ми да отправя моите благодарности от трибуната на Общински съвет – Кърджали на всички кърджалийци за тяхната активна гражданска позиция, за подкрепата и доверието и през следващите 4 години да работим заедно за европейското бъдеще на нашата община. С нашите общи и справедливи решения трябва да направим така, че да оправдаем очакванията както на онези, с чийто вот сме натоварени да съграждаме нашето общо бъдеще, но да положим усилия и да не забравяме всички онези, които чрез своята привидна „пасивност” също изразиха своето отношение към всичко, което се случва или не в нашето общество.

Ако през последните години местното самоуправление трябваше да изгражда административния си и управленски капацитет, да работи в условия на финансов преход от централизация към децентрализация, на предприсъединителен преход, на преход в заемане на полагащото си място в структурите на Европейския съюз, то основната характеристика на този мандат ще бъде мандат в условия на реално членство в евросъюза и нови възможности за развитие на нашата община. Бидейки тук в тази зала, получили активната подкрепа или „пасивното” одобрение, което и в двата случая трябва да се заслужи, всички ние трябва да сме осмислили най-важното - че нашата отговорност вече се измерва с нивото на новите възможности и нашата способност да задаваме нови стандарти на развитие на Кърджали. Това предполага повече от всякога всички ние да гледаме и вървим напред заедно в своето развитие, без да се опитваме да оценяме сегашните реалности с дефиниции от миналото. И активната и привидно „пасивната” част от Кърджали очакват от нас да задаваме новите параметри на бъдещето, свързано с постигане на по-висок стандарт на развитие във всяка една от дейностите - на осигуряване на нови възможности и нормални условия за възпитание в детските градини и образование в нашите училища, професионална и трудова реализация на младите тук, в Кърджали, осигуряване на привлекателна бизнессреда и увеличаване на инвестиционната привлекателност, провеждане на активна социална политика към хората от третото поколение.
През следващите 4 европейски години като кмет на всички кърджалийци ще разчитам на добра координация и подкрепа от всички общински съветници, независимо от политическата им принадлежност и тяснопартийни интереси, за нашите управленски решения и подкрепа за реализация на новите ни проекти. Както и в досегашната ни работа залагаме на диалогичността и инвестиционното мислене и действия. Вярвам, че администрация и законодателен орган ще бъдат в управленски синхрон за по-пълно удовлетворяване на очакванията на кърджалийци. Защото новите предизвикателства пред нас – трансгранично сътрудничество, свързано с откриването на Маказа до 2 години; екология, свързана с осигуряване на нормални и здравословни условия на живот; европейски проекти, свързани с проектно и финансово обезпечение; етнокултурни, свързани с утвърждаване на толерантността в условията на европейското измерение на полиетническото общество и много други предполагат прагматичност, диалогичност, конструктивизъм в нашите решения и послания от тази обществена и високоотговорна трибуна.
През следващите 4 европейски години децата, учениците и младите хора трябва и ще почувстват нашата подкрепа и грижи. За реализация на подготвените проекти за две нови детски градини и подобряване на енергийната им ефективност по Оперативните програми, за откриване на нови яслени групи, за подобряване на условията в училищата и за реализация на младите хора са необходими обединените усилия и осъзнатата и споделена отговорност на цялото ни общество. Създаването на колеж на основата на публично-частното партньорство,който ще предлага разнообразни образователни услуги, ще се превърне в своеобразен образователен център. Така можем да работим за превръщането на Кърджали в град на младите, в студентски град.
Общата ни отговорност ни задължава чрез нашите конструктивни решения да създаваме добър и спокоен обществено-политически климат, за да имаме привлекателни условия за нови инвестиции, както и да създаваме предпоставки за развитие на бизнеса в Кърджали. При добра инвестиционна политика тук може да бъде реализирана още една инвестиция в областта на хай-тек индустрията.
През последните 4 години като кмет на Кърджали успяхме да реализираме мащабни проекти – нов Пазар на производителите, завод за каучукови изделия, хипермаркети и търговски центрове, инфраструктурни проекти за водоснабдяване, нови пътища, Художествената галерия и спасяването на картините, за което кметът бе награден с Достойните българи за 2006 година, паметника и Лирата на Орфей и др. Получихме национални награди – Златен ключ за прозрачна и достъпна община, за реализирани архитектурни проекти, електронна община и електронно село-първото в нашата страна, продължаващо поддържане на международния стандарт на управление ISO 9001:2000 и други. Всичко това е резултат на добрата работа на администрация и кметове на кметства, в синхрон с общинските съветници, с представители на регионалната, централна изпълнителна и законодателна власт. Използвам случая още един път да им благодаря за съвместната ни работа, за тяхната всеотдайност, висок професионализъм и за тяхната привързаност към Кърджали. Вярвам, че постигнатото ще бъде използвано като добра основа за съвместната ни работа за продължаване на общата ни политика на съграждане на европейското бъдеще на Кърджали.
Уважаеми дами и господа,
Кърджали е нашият общ дом. Повече от всякога ние се нуждаем от истински, а не от формални личности, не от разделение на победители и победени, а от обединяване на нашите усилия за постигане на общо благоденствие и по-висок стандарт на живот. Всеки от нас може да е представител на различни политически партии или граждански сдружения и от тази позиция да оценя дадена ситуация. Но различните политически и граждански позиции не трябва нито да ни разделят, нито да ни конфронтират, а да ни обогатяват и да ни водят към алтернативни и по-добри решения.

С убеждението на кмет на всички кърджалийци, без разлика на етнос, религия и политическа принадлежност, пожелавам на тук присъстващите, натоварени с тежката отговорност на местното самоуправление да ПОЧИТАМЕ МИНАЛОТО И ЗАЕДНО ДА ГРАДИМ ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА КЪРДЖАЛИ.


 Прочитания: 2250 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign