Панорамен изглед на Кърджали


Начало Архив на новините

Архив за месец: Ноември - 2020 г.

1180 рисунки и 647 фотографии в ХІІІ-то издание на „Вълшебният свят на Родопите - Кърджали 2020“

 03 Ноември 2020
В края на месец октомври в Кърджали се проведе тринадесетото поредно издание на Националния конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите” и Националния конкурс за фотография „Фотоприказки”. Празникът е посветен на Деня на Кърджали и е включен в Националния календар за изяви по интереси на МОН и в Културния календар на община Кърджали. Организатори на проявата са Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионално управление на образованието, Община Кърджали и Общински детски комплекс гр.Кърджали.

Продължава набирането на преброители и контрольори до 16 ноември

 03 Ноември 2020
С решение на Националния статистически институт на Република България от 29 октомври е удължен срока на кампанията за набиране на преброители и контрольори до 16 ноември 2020 г. /включително/.

Делегация от Тракийския университет в град Одрин, Турция гостува днес на кмета на община Кърджали

 06 Ноември 2020
Делегация от Тракийския университет в град Одрин, Турция гостува днес на кмета на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис. На срещата присъстваха ректорът на университета проф.д-р Ерхан Табакоглу, заместник ректорът и ръководител на международния отдел в университета проф.д-р Мурат Тюркйълмаз, както и председателят и зам.председателят на ОбС-Кърджали Юсеин Ахмед и Лятиф Расим, зам.-кметът на общината Тунджай Шюкрю.

СЪОБЩЕНИЕ

 06 Ноември 2020
Община Кърджали съобщава на гражданите, че се затворя за движение на ППС ул. „Екзарх Йосиф” в участъка от ул. „Отец Паисий” до ул. „Тракия” в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на СМР за обект: „Ремонт и рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветлeние в централната градска част, вкючващо ул. „Екзарх Йосиф” и ул. „Отец Паисий”” в гр. Кърджали за времето от 07.00 часа до 18.00 часа на 09.11.2020г. до 09.12.2020г.

Проект за изменение и допълнение на наредба

 09 Ноември 2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали, със съответните мотиви и частична предварителна оценка

Прессъобщение

 10 Ноември 2020
Днес, 10.11.2020г., от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” повторението на шестото от новата  поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.

Продължава ремонта и рехабилитацията на улици и тротоари в Кърджали

 10 Ноември 2020
Продължава изпълнението на строително монтажните работи свързани с изпълнението на проекта за ремонт и рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в централна градска част и кв. Възрожденци. Към момента в обхвата на дейностите влизат ул. Екзарх Йосиф и ул. Отец Паисий с изпълнител Ардастрой ЕООД, ул. Ген. Чернозубов и ул. Републиканска /в участъка от бул. Беломорски и бул. България/, ул. Самуил, с изпълнител на поръчката ДЗЗД НЕКСТ ИНЖЕНЕРИНГ и ул. Райко Жинзифов и част от ул. Христо Данов в кв. Възрожденци, където дейностите се извършват от ДЗЗД ЕКОМЕД.

Стартираха дейностите по изграждане на пешеходен мост в парк Арпезос Север

 10 Ноември 2020
Стартираха дейностите по изграждане на пешеходен мост в парк Арпезос Север. С изграждането му ще се преодолеят различните нива на парк Арпезос, като е предвидено той да обслужва смесен поток от пешеходци и велосипедисти, съобщи зам.-кмета на община кърджали инж. Катя Митовска.

СЪОБЩЕНИЕ

 11 Ноември 2020
„Водоснабдяване и канализация" ООД - град Кърджали съобщава на своите абонатите, че поради направа на връзка при реконструкцията на водопровод по ул. „Добруджа" ще бъде прекъснато водоподаването на 12.11.2020 година /четвъртък/ от 8.00 до 20.00 часа в следните райони:

До края на годината се подават декларации за освобождаване от такса смет за жилищни имоти

 11 Ноември 2020
До края на годината собствениците на имоти на територията на Община Кърджали, които няма да се използват през цялата следваща година, могат да подадат декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъции.

Наградите от двата конкурса на националните дни на детското изкуство "Вълшебния свят на Родопите" тръгнаха днес към своите получатели

 11 Ноември 2020
80 медали и грамоти  за І, ІІ, ІІІ място и специални награди, 21 грамоти за поощрение и  70 грамоти за учителите на наградените ученици тръгнаха днес към своите получатели.

Проект на наредба

 11 Ноември 2020
Проект на Наредба за условията и реда за ползване на спортни обекти, собственост на Община Кърджали и за финансирането и подпомагането на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Кърджали

Община Кърджали:Без популизъм по време на криза!

 11 Ноември 2020
От началото на  пандемията от COVID19, Общинска администрация  работи  отговорно, оперативно и  адекватно  за справяне с  предизвикателството като основната й цел е опазване здравето на хората. За последните месеци община Кърджали е направила 583 000лв. разходи от собствени приходи за  ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса – дезинфекционни дейности, осигуряване на дарения от лични предпазни средства и облекла  за общински и държавни учреждения, социални и болнични заведения, подпомагане на самотни и болни хора и др.

24 деца от социални центрове в община Кърджали получиха компютри и таблети

 13 Ноември 2020
24 деца, настанени в четирите центъра за настаняване от семеен тип в Кърджали, получиха дигитални устройства от община Кърджали. Осигурени са  4 лаптопа, 4 компютърни конфигурации, 2 мултифункционални устройства и  и 18 таблета. Устроиствата вече са в  Центровете и са в помощ при дистанционното обучение на децата.

Кърджали получи дарение от Едирне

 13 Ноември 2020
Заместник ректорът и ръководител на международния отдел в Тракийския университет в Одрин, Турция  проф.д-р Мурат Тюркйълмаз и секретарят на университета Къванч Ада посетиха днес община Кърджали. Те проведоха среща с кмета на община Кърджали  д-р инж.Хасан Азис,  председателя на ОбС-Кърджали Юсеин Ахмед, зам.кмета Тунджай Шюкрю и секретаря на общината Себахтин Риза.

ПОКАНА № 14

 18 Ноември 2020
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, С В И К В А М Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 26.11.2020 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния Проект! Д Н Е В Е Н Р Е Д

СЪОБЩЕНИЕ

 24 Ноември 2020
Със заповед на кмета на Община Кърджали се ограничава за движение на ППС ул. „Екзарх Йосиф” в участъка от ул. „Генерал Чернозубов” до ул. „Тракия” в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на СМР за обект: „Ремонт и рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветлeние в централната градска част, вкючващо ул. „Екзарх Йосиф” и ул. „Отец Паисий”” в гр. Кърджали за времето от 07.00 часа до 18.00 часа на 24.11.2020г. до 30.12.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

 24 Ноември 2020
„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че във връзка с монтиране на измервателни уреди за дистанционно отчитане на разхода на вода ще бъде прекъснато водоподаването на 25.11.2020 година /сряда /

Проект на план-сметка и такса битови отпадъци за 2021г.

 25 Ноември 2020
Уведомяваме Ви, че Община Кърджали има открита процедура за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 25.11.2020 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект.

Заради КОВИД кризата кметът д-р инж. Хасан Азис оттегли предложението за повишаване на данъците

 26 Ноември 2020
Заради КОВИД кризата и в предвид на осъзнатата наша отговорност като ръководство на община Кърджали, ние няма да предлагаме увеличение на данъците. Това заяви по време на общественото обсъждане на промените в Наредбата за определяне на местните данъци кметът д-р инж. Хасан Азис. По думите му точно във този момент на изпитание пред всички, общинското ръководство няма да натоварва кърджалийци с допълнително данъчно бреме.

Отварят дежурна детска градина за децата на медици от МБАЛ и ЦСМП, ако здравният министър разреши

 27 Ноември 2020
Община Кърджали изпраща днес писмо до министъра на здравеопазването проф.д-р Костадин Ангелов с искане да разреши отваряне на дежурна детска градина за децата на работещите в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ и Центъра за спешна медицинска помощ в периода 27 ноември – 21 декември 2020г.

Отличиха ОСНВ и журналистите Мария Каменова и Гавраил Маргаритов с почетни грамоти за филма „Измамна реалност”

 30 Ноември 2020
Общинският съвет по наркотични вещества в Кърджали бе отличен с почетна грамота за системно и с активна гражданска позиция отразяване на проблемите с разпространението и употребата на наркотици в България в защита на подрастващото поколение и в помощ на страдащите семейства. Грамоти получиха и журналистите Мария Каменова и Гавраил Маргаритов за документалния филм „Измамна реалност”.2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign