Панорамен изглед на Кърджали


Начало Архив на новините

Архив за месец: Април - 2020 г.

Община Кърджали осигури защитни облекла и други предпазни средства на болницата, ЦСМП, ОД на МВР и ОБЧ

 01 Април 2020
До днес Общински кризисен щаб Кърджали е предоставил на МБАЛ „Д-р Атанас“ Дафовски“ 20 защитни комплекта за първа линия/за еднократна употреба/, 40 защитни комплекта за втора линия/за многократна употреба/,100 маски за многократна употреба и 10 шлема.Това съобщи секретарят на щаба Димитър Разкалински.

Общината подпомага 300 самотни възрастни, лежащоболни хора и сираци с храни, маски и дезинфектанти

 01 Април 2020
300 лица от града и населените места на община Кърджали са индентифицираните към момента като самотни, трудноподвижни, лежащоболни и възрастни хора без близки. По инициатива на кмета инж. Хасан Азис, всички те ще бъдат подпомогнати от общината с пакети на стойност 20 лева.

Кмет и религиозни водачи обсъдиха мерки срещу коронавируса

 02 Април 2020
Председателят на Общински кризисен щаб и кмет на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис и секретарят на кризисния  щаб Димитър Разкалински посетиха днес централната джамия и централната църква „Св.Георги“.Те разговарях с районния мюфтия Бейхан Мехмед и отец Камен Гарена. Посещението е във връзка с предстоящите големи  християнски и  мюсюлмански  празници – Цветница  , Великден, месеца Рамазан.

Община Кърджали препоръчва да се носят маски на обществени места

 02 Април 2020
Във връзка с Писмо с Изх.№04-04-47/31.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, относно препоръка за носене на лични предпазни средства, адресирано до Министъра на вътрешните работи, кметовете на общини и директорите на регионални здравни инспекции, Община Кърджали препоръчва на гражданите, когато се намират в закрити или на открити обществени места, включително в транспортни средства за обществен превоз, да си поставят защитна маска за лице.

Д-р инж. Хасан Азис се включи към доброволците доставящи пакети до самотни, трудноподвижни и лежащоболни в община Кърджали

 03 Април 2020
От днес пет екипа започнаха доставката на пакети за самотни, трудноподвижни, лежащоболни и възрастни хора без близки и кръгли сираци в община Кърджали. Четири от тях  извършват доставянето на пакетите в областния град, а един започна доставката за район Енчец.

Честит празник!

 07 Април 2020
Уважаеми лекари и медицински специалисти, Честит празник! Световният ден на здравето и професионален празник на здравния работник е момент, в който може да благодарим, да се помолим и поздравим!

200 пакета с основни хранителни продукти, подготвени от община Кърджали, вече достигнаха своите адресати

 07 Април 2020
200 пакета, подготвени от община Кърджали за самотни, трудноподвижни, лежащоболни и възрастни хора без близки  вече достигнаха своите адресати. Екипите, отговарящи за раздаването на помощта продължават  и днес да осигуряват доставката по домовете на вече индентифицираните, общо 300, лица на територията на общината.

Осигуряват достъп на земеделските производители до Пазара

 08 Април 2020
 При функционирането на „Пазар на производителите“ ЕАД Кърджали земеделските производители да имат достъп за реализация на пазара на   произведената   от   тях   продукция – зеленчуци  и  плодове,  посевен и посадъчен  материал  и  друга  готова  продукция,  при  спазване  на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

Удължават сроковете за участие в VІ-я Областен конкурс за детска рисунка „Родопски багри“

 09 Април 2020
Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и въведените противоепидемични мерки относно разпространението на COVID-19,  сроковете за провеждане на VІ-я Областен конкурс за детска рисунка „Родопски багри“, който трябваше да се проведе в началото на месец април се удължават.  

Община Кърджали подаде искане за  разширяване на обхвата на услугите, предоставяни чрез проекта за патронажна грижа

 10 Април 2020
Община Кърджали ще разшири обхвата на услугите, предоставяни чрез проекта за патронажна грижа на възрастни и лица с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Искането за допълнително споразумение към договора е на стойност  156 960 лв. включване на минимум 96 потребители до края на 2020 г.

Кметът на Кърджали дари храмовете в Кърджали с безконтактни термометри

 11 Април 2020
Днес кметът на Кърджали инж. Хасан Азис дари храмовете в Кърджали с безконтактни термометри. Точно в 10 часа той посети православния храм „Свети Георги” заедно със секретаря на Общинския кризисен щаб Димитър Разклински и директора на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” в Кърджали проф. д-р Тодор Черкезов. Посрещна ги стопанина на храма отец Петър Гарена.

Заповед относно удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г.

 11 Април 2020
На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Заповед №РД-01-195/10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19...

Заповед относно задължителното носене на защитни маски на общестени места

 12 Април 2020
Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места /в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др./ са длъжни да имат поставена защитна маска за лице...

Заповед относно преустановяване на функционирането на „Пазар на производителите“ ЕАД и всички цветни борси на 12.04.2020г. и от 16.04.2020г.

 12 Април 2020
Преустановява се функционирането на общински „Пазар на производителите“ ЕАД гр. Кърджали и на всички цветни борси на 12.04.2020г. и от 16.04.2020г. до второ нареждане.

Временно светофарът до Областно пътно управление няма да работи, заради катастрофа

 13 Април 2020
Временно светофарът до Пътно управление в областният град няма да работи. Съобщиха днес от поддържащата фирма. Причината е настъпило ПТП, което е съборило цялостната конструкция на уредбата. 

ЗАПОВЕД № 383/13.04.2020г.

 14 Април 2020
На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, Заповед №278/13.03.2020г. на Кмета на община Кърджали и Писмо с Изх.№1103-69/10.04.2020г.

Заповед № 392 от 15.04. 2020г.

 15 Април 2020
На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Заповед №РД-01-218/15.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19...

Пазарът няма да работи само на 17,18 и 19 април

 15 Април 2020
Кметът на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис издаде нова заповед №392/15.04.2020г. във връзка със заповед на министъра на здравеопазването  за функционирането на пазарите.

Община Кърджали раздаде около 500 пакети с храни

 15 Април 2020
Пакети с основни хранителни продукти и дезинфекциращи препарати бяха раздадени вчера и днес на 9 кръгли сираци, чийто настойник е кметът на община Кърджали. Д-р инж.Хасан Азис посети лично 4 от тях.

О Б Я В А

 16 Април 2020
Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020  

Кърджали получи дарение от Посолство на Азербайджан

 16 Април 2020
Община Кърджали получи дарение от Посолството на Република Азербайджан. Пратката съдържа дарение от лични предпазни средства, хранителни продукти, дезинфектанти, книги и др. Те ще бъдат разпределени между нуждаещите се от подпомагане възрастни самотни хора и кръгли сираци от община Кърджали след Великденските празници.


Кметът поздрави за Великден в църквата

 19 Април 2020
Кметът на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис поздрави  за светлия християнски празник Великден кърджалийци в централната църква "Св. Георги Победоносец" в събота в полунощ. В сравнение с  предишни години броят на присъстващите на Пасхално богослужение за Възкресение Христово беше по-малък.

Кметът на Кърджали и общинските съветници от ДПС направиха дарение за 5000 лв.

 23 Април 2020
Кметът на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис и групата съветници от ДПС в Общински съвет-Кърджали направиха дарение на стойност 5000лв. на болници и здравни заведения в града. Сумата  за дарението е осигурена  от лични средства на кмета и общинските съветници.

П О К А Н А № 8

 23 Април 2020
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 6а, ал. 1 от Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., председателят на Общински съвет Кърджали свиква Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 30.04.2020 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния  проекто-дневен ред:

Кметът д-р инж. Хасан Азис на живо по NOVA TV с информация за въведените мерки във връзка със започващия свещен месец Рамазан

 24 Април 2020
В Кърджали още от началото на кризата сме въвели ограничения, включително и за джамиите. Направихме среща с всички мюфтии, всички джамии са затворени.Това заяви, тази сутрин по време на включване на живо по NOVA от Кърджали, кметът на общината д-р инж. Хасан Азис.

Защитни средства бяха предоставени на „ ДКЦ-1“ ООД и Спешна и неотложна медицинска помощ

 24 Април 2020
Днес  кметът на община Кърджали д-р инж.Азис, председателят на ОбС Юсеин Ахмед, председателят на групата съветници от ДПС и зам.-председател на ОбС Лятиф Расим и председателят на  Постоянната   комисия по здравеопазване и социални дейности в  ОбС д-р Сезгин Бекир посетиха „ ДКЦ-1“ ООД и Спешна и неотложна медицинска помощ, за да предоставя останалата част от дарението за болници и здравни заведения от града.

Подготвя се първото по рода си он-лайн заседание на Общинския съвет Кърджали, насрочено за 30 април

 24 Април 2020
От понеделник 27 април започват заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет Кърджали в подготовка на априлското заседание. Те ще се провеждат онлайн, така както он-лайн ще се проведе и самото заседание на 30 април, съобщи председателят на разпоредителния орган Юсеин Ахмед.

Дарение от Посолство на Азербайджан за сирачета

 24 Април 2020
10 кръгли сираци от община Кърджали, чийто настойник е кметът на общината получиха днес  пакети с хранителни продукти и дезинфектанти. Те са дарение от  Посолството на  Република  Азербайджан.

Заповед относно удължаване срока на задължителното носене на защитни маски на обществени места до 13.05.2020г.

 26 Април 2020
На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год., Заповед №РД-01-236/24.04.2020г. на...

Приключи ремонтът на компрометираното стълбище в СУ „Отец Паисий”

 27 Април 2020
Приключи ремонтът на компрометираното стълбище в СУ „Отец Паисий” в Кърджали. Добрата новина съобщи заместник-кметът на общината инж. Катя Митовска.

Заповед №411/27.04.2020г.

 27 Април 2020
Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки:

Отварят парковете в Кърджали  

 27 Април 2020
Със заповед №411/ 27.04. 2020  г. на кмета на община Кърджали градските паркове  и градини се отварят за посещения . Допускането в тях ще става при стриктно спазване на  определени противоепидемични мерки:

Д-р инж. Хасан Азис  и старши комисар Атанас Илков проведоха работна среща за отварянето на парковете за граждани

 27 Април 2020
Кметът на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис и директорът на ОДМВР старши комисар Атанас Илков се срещнаха днес  за обсъждане на режима за посещения на паркове от жители на областния град и осъществяването на контрол.

Прессъобщение

 27 Април 2020
На  28.04.2020г., от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” повторението на третото от новата  поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.

Турция ни дари 100 бр. предпазни костюми

 28 Април 2020
Генералният консул на Република Турция в Пловдив Хюсеин Ергани  посети днес община Кърджали, за да направи дарение, осигурено от консулството.Дарението включва 100 броя защитни  костюми от най-висок клас. Дарението е осигурено след разговор между дипломата и кмета на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис.

Деца обозначават  маршрутите в парковете

 28 Април 2020
Млади таланти от  Клуб по фотография „От Черно до бяло“ с ръководител Антония Грозева и  Школа  по изобразително изкуство „Палитра“ с ръководител Севинч Еминова  към ОДК Кърджали участват като доброволци в обозначаването на маршрутите за посещения в парковете.

Смесени екипи от полицаи  и общински служители извършват масирани проверки в петте отворени парка  в Кърджали

 29 Април 2020
Четири смесени екипа от полицейски и общински служители започнаха от днес проверки в петте отворени парка в Кърджали за спазване на противоепидемичните мерки. Контролът обхваща Градската градина, парковете „Простор, „Горубсо“, в районите на Пентагона и пасарелката.

Община Кърджали стартира изпълнението на проект „Заедно – за щастливо детство“

 29 Април 2020
На 27.04.2020 г. бе подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.011-0001-С01 за реализирането на проект „Заедно – за щастливо детство“, който ще се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Общинският съвет реши: Открива се процедура за финансовото оздравяване на Община Кърджали

 30 Април 2020
С решение на Общинския съвет, по време на днешното му заседание, бе открита процедура за финансово оздравяване на Община Кърджали, като плана, който ще бъде изготвен от общинската администрация, трябва да бъде готов до 30 май 2020 година.2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign