Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  25 Ноември 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три жилищни сгради в поземлен имот №40909.7.3 по кадастралната карта на
Прочетете повече

  04 Ноември 2010
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на една жилищна сграда в поземлен имот №501119 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Петлино, ЗЗП 28, община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Октомври 2010
"Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояване на 1 жилищна сграда в поземлен имот с №000060 в местността „Чал балъ” в землището на с. Солище, община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Октомври 2010
„Откриване на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.14 по кадастрална карта на гр. Кърджали, Промишлена зона Изток – район Ж.П.Гара”
Прочетете повече

  18 Октомври 2010
„Откриване на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.13.172.1 по кадастрална карта на гр. Кърджали, кв. „Гледка”, Стопански двор”
Прочетете повече

  08 Октомври 2010
Откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Кърджали, с цел на ползването – изграждане на плаващо съоръжение понтон "Аква парк Главатарци"
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя - поземлен имот № 1635 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали, община Кърджали за жилищно строителство на 1 жилищна сграда
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.13.172 по кадастрална карта на гр. Кърджали, кв. „Гледка”, Стопански двор
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Изграждане на едноетажен супермаркет от веригата „ЛИДЛ” с открит паркинг за автомобили в УПИ 40909.117.93 на гр. Кърджали с РЗП от 1600 м2
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Промяна на предназначението на земеделска земя за строителство на Склад за бетонови и стоманени елементи в поземелен имот с № 40909.23.94 в землището на гр. Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на вятърно-енергийни инсталации – 5 броя в землището на с. Рани лист, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на вятърно-енергийни инсталации – 5 броя в землището на с. Иванци, кметство Рани лист, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на автоцентър за продажба на автомобили и авточасти втора употреба в неурегулирани поземелени имоти с №№ 40909.59.42 и 40909.59.44 по кадастралната карта на гр. Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  16 Юли 2010
“Изграждане на газоразпределителна мрежа на град Кърджали” с инвеститор „Ситигаз България”АД
Прочетете повече

  13 Юли 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на търговски крайпътен обект – автосервиз, автокъща и заведение за бързо хранене в имот №000329 по картата за възстановена собственост в землището на с. Чилик, община Кърджали
Прочетете повече

  13 Юли 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 1 /една/ жилищна сграда в поземлен имот №501121 в землището на с. Петлино, община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имоти №№ 32013, 32014 в землището на с. Широко поле, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имот №000229 в землището на с. Брош, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имот №000120 в землището на с. Главатарци, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и ВИП къщи за гости в имот №011122 в землището на с. Мургово, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
Изготвяне на ПУП – ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на неурегулиран поземлен имот с №018202, намиращ се в землището на с. Гняздово, Община Кърджали, с цел жилищно застрояване
Прочетете повече

  01 Юни 2010
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 3 /три/ жилищни сгради, в неурегулиран имот №000242 в землището на с. Седловина, община Кърджали”
Прочетете повече

  01 Юни 2010
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 3 /три/ жилищни сгради, в неурегулиран имот №000152 в землището на с. Седловина, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Май 2010
Финансиране от ЕБВР за изграждане и експлоатация на 833 км газопроводи, обхващащ 28 обшини, вкл. Кърджали
Прочетете повече

  18 Март 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на винарска изба за преработка на грозде с капацитет до 60т. годишно, дегустационна, търговско помещение, семеен хотел с 20 легла и ресторант към него, в имот № 016055, в землището на с.Чифлик, община Кърджали"
Прочетете повече

  12 Март 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 18 броя индивидуални жилищни сгради в поземлени имоти № 000228, №000233, №000234, №000235 и №000236, в землището на с.Невестино, община Кърджали”
Прочетете повече

  12 Март 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:„Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на поземлен имот № 000138, в землището на с.Брош, община Кърджали, с цел преотреждане за жилищно строителство и застрояване с 2 броя индивидуални жилищни сгради”
Прочетете повече

  23 Декември 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от "Български енергиен холдинг" ЕАД, гр.София за "Изграждане на газопровод Комотини (Гърция) - Димитровград - Стара Загора"
Прочетете повече

  01 Септември 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 000089, в месността „Дишлик”, в землището на с.Зелениково, община Кърджали”
Прочетете повече

  01 Септември 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:“Ново трасе на пътя до Регионален център за управление на отпадъците – гр.Къджали, община Кърджали /км 0+000.00 до км 4+315.00/”
Прочетете повече

  11 Юни 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на съществуваща стопанска сграда /пилчарник/ в цех за производство на млени меса, сурови месни полуфабрикати, месни продукти и транжиране на меса – в поземлен имот №000111, в землището на
Прочетете повече

  29 Май 2009
Уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на работилница за автоуслуги в поземлен имот №40909.303.363 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  29 Май 2009
Инвестиционно предложение: “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на сграда със смесено предназначение /жилищно и обществено застрояване/ - в поземлен имот №000405, в землището на с.Царевец, община Кърджали”
Прочетете повече

  29 Май 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на Склад за бетонови елементи – в поземлен имот №40909.3.12, по кадастралната карта на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Май 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Изграждане на работилница за автоуслуги в кв.”Студен кладенец”, поземлен имот №40909.120.196 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  18 Май 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Канализационна мрежа на град Кърджали, подобект: Главен Колектор І , Главен Колектор VІІ – ІІІ част
Прочетете повече

  11 Май 2009
Уведомление за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на пет индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.7.48, по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  11 Май 2009
Уведомление за инвесиционно предложение “Изграждане на автомивка и автоработилница в поземлен имот №40909.127.422, УПИ ІІІ, кв.141, кв.”Гледка”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Май 2009
- ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на садково стопанство за аквакултури в язовир Кърджали, в землището на с.Каменарци, ЕКАТТЕ 35732, община Кърджали"
Прочетете повече

  07 Май 2009
- ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на автомивка и магазин за аксесоари в поземлен имот № 40909.111.469 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на сграда за отглеждане накокошки носачки – до 20 000 бр. места, в имот № 016021, в землището на с.Глухар, ЕКАТТЕ 15216, община Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на фотоволтаична инсталация (централа) за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия - в поземлен имот №40909.57.2, в местността „Айрян дере” по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на еднофамилни жилищни сгради, административна сграда и заведение за хранене и развлечение в имот № 000235, в землището на с.Енчец, община Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на осем индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.318.124, в местността „Амур тарла”, по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на две еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот № 000099, в местността „Кьой алтъ”, в землището на с.Ридово, община Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на пет индивидуални жилищни сгради – в поземлен имот №013035, в землището на с.Гняздово, община Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.7.38, в местността „Каанлък” по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на еднофамилни сгради – в поземлен имот №40909.20.42, по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цех за автосервиз – в поземлен имот №010005, в местността „Дюшеме дере”, в землището на с.Пепелище, община Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на работилница за автоуслуги в кв.”Гледка”, поземлени имоти с №40909.127.37 и №40909.127.44 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign