Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  02 Ноември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изготвяне на ПУП- ПЗ /план за застрояване/, с цел застрояването му с 4 /четири/ жилищни сгради, в имот с идентификатор 40909.7.15, местност "Юлан" по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Защитено жилище в поземлен имот с идентификатор 40909.103.15 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлени имоти с идентификатор 40909.107.285 и 40909.107.286 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлен имот с идентификатор 40909.127.377 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлен имот с идентификатор 40909.124.147 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделската земя с цел отреждането й за база за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба в поземлен имот с кадастрален № 000204, в землището на с. Опълченско, община Кърджали"
Прочетете повече

  18 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделската земя с цел отреждането й за крайпътен обект за автоуслуги в поземлен имот с кадастрален № 000453, в землището на с. Царевец, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 30 броя крави за мляко в имот с № 015073, землище на с. Калоянци, Община Кърджали”
Прочетете повече

  10 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Създаване на трайни насаждения- сливи, изграждане на капкова напоителна система, закупуване на механизация- косачка и пръскачка, изграждане на ограда за защита от диви животни в имоти с №№№ 010130, 010131, 010086, с. Бяла поляна, Oбщина Кърджали и в имоти с №№ 012080, 012081, с. Конево, Oбщина Кърджали”
Прочетете повече

  02 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на вилно селище в имот с № 00040, местност „Тюлбе юмер”, село Старо място, Община Кърджали”
Прочетете повече

  27 Юни 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на девет жилищни сгради в поземлен имот с № 015059, местност "Гара алтъ", в землището на село Глухар, Община Кърджали”
Прочетете повече

  27 Юни 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три жилищни сгради в поземлен имот с № 215, в землището на село Опълченско, Община Кърджали”
Прочетете повече

  22 Юни 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Ваканционно селище в имоти с №№ 000033, 000041, местност „Чардаклъ”, в землището на село Старо място, Община Кърджали”
Прочетете повече

  04 Май 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на МПС, излезли от употреба, в местност Юренлик, ул. „ Северна” № 1, кв. „ Боровец”, град Кърджали”
Прочетете повече

  04 Май 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Площадка за търговия с черни и цветни метали; разкомплектоване на ИУМПС; събиране на хартия, пластмаса, стъкло, електронно и електрическо оборудване, в имот парцел I кв. 118А, промишлена индустриална зона, район ЖП- гара, град Кърджали”
Прочетете повече

  26 Април 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " „ ПУП- ПРЗ / план за регулация и застрояване / 40909.116.324, град Кърджали с цел разделяне на два имота УПИ XXIX- 6036 и УПИ XXVIII- 6036”
Прочетете повече

  10 Март 2011
Обособяване на двадесет и един парцела за жилищни нужди и обществено обслужване в поземлени имоти № 022014 и № 022016 в землището на с. Сипей, община Кърджали в местност „Тумба
Прочетете повече

  10 Март 2011
Изграждане на собствена сграда за волиерно отглеждане на кокошки носачки в имот № 010033 в землището на село Глухар.
Прочетете повече

  10 Март 2011
Строителство на Автомивка и пункт за смяна на масла в поземлен имот № 40909.116.298 в кв.” Възрожденци”, бул.” Христо Ботев” № 22, град Кърджали
Прочетете повече

  06 Декември 2010
Автосервиз, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и търговия с авточасти в имот с идентификатор 40909.126.131.1.6, в землеще та на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три жилищни сгради в поземлен имот №40909.7.3 по кадастралната карта на
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две жилищни сгради в поземлен имот №013007 в землището на с. Резбарци, местността „ЕВ БАШИ”, община Кърджали
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Строителство на дърводелска работилница с две работни места в имот № 022157, местност „Дере кенаръ” по кадастралната карта на с. Сипей, община Кърджали
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Изготвяне на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот с №74, кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти, ЗЗП 28, код по ЕКАТТЕ 62445 в землището на с. Резбарци, община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на една жилищна сграда в поземлен имот №126.12 в землището на с. Брош,
Прочетете повече

  04 Ноември 2010
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на една жилищна сграда в поземлен имот №501119 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Петлино, ЗЗП 28, община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Октомври 2010
„Откриване на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.13.172.1 по кадастрална карта на гр. Кърджали, кв. „Гледка”, Стопански двор”
Прочетете повече

  18 Октомври 2010
„Откриване на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.14 по кадастрална карта на гр. Кърджали, Промишлена зона Изток – район Ж.П.Гара”
Прочетете повече

  18 Октомври 2010
"Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояване на 1 жилищна сграда в поземлен имот с №000060 в местността „Чал балъ” в землището на с. Солище, община Кърджали”
Прочетете повече

  08 Октомври 2010
Откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Кърджали, с цел на ползването – изграждане на плаващо съоръжение понтон "Аква парк Главатарци"
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Изграждане на едноетажен супермаркет от веригата „ЛИДЛ” с открит паркинг за автомобили в УПИ 40909.117.93 на гр. Кърджали с РЗП от 1600 м2
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.13.172 по кадастрална карта на гр. Кърджали, кв. „Гледка”, Стопански двор
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя - поземлен имот № 1635 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали, община Кърджали за жилищно строителство на 1 жилищна сграда
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на автоцентър за продажба на автомобили и авточасти втора употреба в неурегулирани поземелени имоти с №№ 40909.59.42 и 40909.59.44 по кадастралната карта на гр. Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на вятърно-енергийни инсталации – 5 броя в землището на с. Иванци, кметство Рани лист, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на вятърно-енергийни инсталации – 5 броя в землището на с. Рани лист, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Промяна на предназначението на земеделска земя за строителство на Склад за бетонови и стоманени елементи в поземелен имот с № 40909.23.94 в землището на гр. Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  16 Юли 2010
“Изграждане на газоразпределителна мрежа на град Кърджали” с инвеститор „Ситигаз България”АД
Прочетете повече

  13 Юли 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 1 /една/ жилищна сграда в поземлен имот №501121 в землището на с. Петлино, община Кърджали
Прочетете повече

  13 Юли 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на търговски крайпътен обект – автосервиз, автокъща и заведение за бързо хранене в имот №000329 по картата за възстановена собственост в землището на с. Чилик, община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 3 /три/ жилищни сгради, в неурегулиран имот №000152 в землището на с. Седловина, община Кърджали”
Прочетете повече

  01 Юни 2010
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 3 /три/ жилищни сгради, в неурегулиран имот №000242 в землището на с. Седловина, община Кърджали”
Прочетете повече

  01 Юни 2010
Изготвяне на ПУП – ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на неурегулиран поземлен имот с №018202, намиращ се в землището на с. Гняздово, Община Кърджали, с цел жилищно застрояване
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и ВИП къщи за гости в имот №011122 в землището на с. Мургово, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имот №000120 в землището на с. Главатарци, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имот №000229 в землището на с. Брош, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имоти №№ 32013, 32014 в землището на с. Широко поле, Община Кърджали
Прочетете повече

  17 Май 2010
Финансиране от ЕБВР за изграждане и експлоатация на 833 км газопроводи, обхващащ 28 обшини, вкл. Кърджали
Прочетете повече

  18 Март 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на винарска изба за преработка на грозде с капацитет до 60т. годишно, дегустационна, търговско помещение, семеен хотел с 20 легла и ресторант към него, в имот № 016055, в землището на с.Чифлик, община Кърджали"
Прочетете повече

  12 Март 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:„Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на поземлен имот № 000138, в землището на с.Брош, община Кърджали, с цел преотреждане за жилищно строителство и застрояване с 2 броя индивидуални жилищни сгради”
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign