Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  30 Септември 2008
Инвестиционно предложение: "Сграда за отглеждане на еднодневно пиле за ярки – до 40 000 бр. места, в имот №000127, в землището на с.Кьосево, община Кърджали"
Прочетете повече

  10 Септември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на две индивидуални жилищни сгради в имот №000121, в местността „Лай тарла”, в землището на с.Ридово, община Кърджали"
Прочетете повече

  10 Септември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на две индивидуални жилищни сгради в имот №000118, в местността „Лай тарла”, в землището на с.Ридово, община Кърджали”
Прочетете повече

  10 Септември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на осем индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.27.360, местността „Авлуджа”, в землището на град Кърджали"
Прочетете повече

  10 Септември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на две индивидуални жилищни сгради в имот № 000015, местността „Баалък”, землището на с.Главатарци, община Кърджали”"
Прочетете повече

  10 Септември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изготвяне на ПУП – Парцеларен план за Ел.захранване на имоти №№ 000089, 000092, 000105 и 000106 в землището на с.Ридово, община Кърджали," с цел преотреждане на площадки за изграждане на 6 броя електрически стълба по ел.трасето”
Прочетете повече

  24 Юли 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на шоурум и автосервиз за леки автомобили в Промишлена зона – юг, поземлен имот № 40909.126.911 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  19 Май 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изграждане на индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 000071, в местността „Чалълък”, в землището на с.Каменарци, община Кърджали” на „Лейк Сайд Пропъртис” ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  19 Май 2008
ОБЯВА: На 27 май 2008г., от 15:30 ч., в залата на Бизнесинкубатора /в двора на СОУ "Отец Паисий"/, ул."Екзарх Йосиф", гр.Кърджали, ще бъде проведена среща за обществено обсъждане на инвестиционно предложение: "Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технологията "AUSMELT", на обща площ от 6 000 м2 от промишлената площадка на "Оловно-цинков комплекс" АД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  19 Май 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изграждане на индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 000072, в местността „Чалълък”, в землището на с.Каменарци, община Кърджали” на „Лейк Сайд Пропъртис” ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  19 Май 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изграждане на индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 000068, в местността „Акгозлар”, в землището на с.Каменарци, община Кърджали” на „Лейк Сайд Пропъртис” ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  19 Май 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на вилно селище, в поземлен имот №40909.27.448, в местността „Таш авуджа” по кадастралната карта на град Кърджали” на „Балканстрой Инженеринг – 07” ЕООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  15 Май 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Община Кърджали за изграждане на: "Канализационна мрежа на с.Глухар, Канализационна мрежа на с.Широко поле, Канализационна мрежа на с.Бойно, Канализационна мрежа на с.Перперек, Канализационна мрежа на с.Резбарци, Канализационна мрежа на с.Мост, община Кърджали"
Прочетете повече

  09 Май 2008
ОБЯВА: На 09 юни 2008г., от 15:30 ч., в зала на Бизнесинкубатора /в двора на СОУ "Отец Паисий", гр.Кърджали, ще бъде проведена среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за реализиране на инвестиционно предложение: "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди" на "Горубсо - Кърджали", АД.
Прочетете повече

  15 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Създаване на овощна градина на площ от 24,995 дка. и изграждане на система за капково напояване на трайни прасковени насаждения в местността „Дахтарлъ”, в землището на с.Рудина, община Кърджали"
Прочетете повече

  07 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изготвяне на ПУП - ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ за изграждане на 53 жилищни сгради в имот №000066, в местността "Чардаклъ", в землището на с.Пеньово, община Кърджали"
Прочетете повече

  07 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на осем индивидуални жилищни сгради в имот №000054, в местността "Чашме янъ", в землището на с.Ридово, община Кърджали"
Прочетете повече

  07 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Преустройство на обор-краварник в работилница за ремонт на леки автомобили и надстройка за офиси в поземлен имот №40909.13.190 по кадастралната карта на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изготвяне на ПУП - ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ за изграждане на цех за алуминиева дограма в имот №000197, в местността "Домузлук", в землището на с.Чилик, община Кърджали"
Прочетете повече

  04 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технология „AUSMELT”, на обща площ от 6 000 кв.м. от промишлената площадка на „Оловно-цинков комплекс” АД, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  13 Март 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Канализация на село Стремци, община Кърджали"
Прочетете повече

  11 Март 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на бензиностанция и газстанция в имот №000366, в местността "Айджи Елмаз", в землището на с.Стремци, община Кърджали"
Прочетете повече

  29 Февруари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Преустройство на хижа "Царевец" в хотелски комплекс, състоящ се от хотелска част с капацитет - 30 легла, 5 броя двустайни бунгала, фитнес зала, сауна, два открити басейна, ресторант и лоби бар - в имот №000472 в землището на с.Царевец, община Кърджали"
Прочетете повече

  28 Февруари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на бояджийска работилница за боядисване на машинни части и детайли, с площ 73,50 м2, в съществуващ цех "Механичен" на "Монек-юг" АД, гр.Кърджали, кв157, складово-промишлена зона на града"
Прочетете повече

  20 Февруари 2008
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПСПВ с.Главатарци и Рехабилитация на 4 пътни участъка в община Кърджали
Прочетете повече

  11 Февруари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Разкриване на площадка за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали в поземлен имот № 40909.103.308, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Февруари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ :“Изготвяне на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на стопански двор с цел преотреждането му за жилищно строителство и застрояването му с 14 броя индивидуални жилищни сгради в имоти №№ 018199 и 018042, в землището на с.Гняздово, община Кърджали”
Прочетете повече

  24 Януари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на шивашки цех и складови помещения - в местността "Исмайлджик", в поземлен имот №018026 по КВС на землището на с.Сипей, община Кърджали"
Прочетете повече

  24 Януари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на шивашки цех и складови помещения - в местностите "Токат алтъ" и "Алан йери", в поземлени имоти №018005 и №018006 по КВС на землището на с.Сипей, община Кърджали"
Прочетете повече

  16 Януари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на пет етажна сграда, включваща жилищни етажи, ресторант, шивашки цех, магазини и складове - в имот №40909.21.102, складова зона "Б", кв.2, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  19 Декември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на четири индивидуални жилищни сгради в имот №000046, ЕКАТТЕ 35732, в землището на с.Каменарци, община Кърджали"
Прочетете повече

  12 Декември 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на линия за производство на PVC профили в промишлена зона "А", имот №40909.21.381 по кадастралната карта на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  12 Декември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на хотелски комплекс и вилно селище в имоти №000194 и №000162, в местността "Чардаклъ", в землището на с.Пенево, община Кърджали, с обща площ - 96 дка"
Прочетете повече

  12 Декември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на шест индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.19.113, в местността "Инже кору", в землището на гр.Кърджали, с площ - 4000 кв.м."
Прочетете повече

  27 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на атракционен комплекс, включващ два броя басейни, водна пързалка, джакузи, сауна, фитнес зала, детски площадки и терени за тенис на маса и тенис на корт, ресторант с около 150 места и паркинг – в имоти № 40909.6.9 и № 40909.6.12 по кадастралната карта на гр.Кърджали, обща площ на обекта - 8,962 дка"
Прочетете повече

  27 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на линия за производство на PVC профили - в имот № 40909.21.381, в Промишлена зона "А" на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  27 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на пет индивидуални жилищни сгради - ЕКАТТЕ 06567, имоти с №000233 и №000234, в землището на с.Брош, община Кърджали"
Прочетете повече

  19 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Реализиране на проектно решение Парк Арпезос, разработен в две части: Парк "Арпезос - Юг" - УПИ І, кв.91 и Парк "Арпезос - Север и Бизнес парк" - УПИ І, кв.90, УПИ І 6271, кв.247 и кв.248 по плана за регулация на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  19 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Идейно решение на Пречиствателна станция за отпадни води, в имоти № 12003400 и №12005500, в землището на с.Бойно, община Кърджали"
Прочетете повече

  14 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на четири индивидуални жилищни сгради в местността "Дору юстю", в поземлен имот № 40909.13.38 по кадастралната карта на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  14 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на осем индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 016009, в местността "Балък алтъ", в землището на с.Каменарци, община Кърджали"
Прочетете повече

  19 Октомври 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на авторемонтна работилница за сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили, в промишлена зона Юг, поземлен имот № 40909.3.21 по кадастралната карта на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  27 Септември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на автосервиз с площ 150 кв.м. за извършване на дейности по ремонт на МПС монтаж, демонтаж и баланс на гуми - УПИ ХV №3118 в кв.199, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  27 Септември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Разширение на птицеферма за отглеждане на 20 000 броя кокошки - носачки в землището на с.Перперек, община Кърджали"
Прочетете повече

  11 Септември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на 5 броя ветрогенератори, в имоти - №000012, №000010, №000011, №0000804 и №0000869, в землището на с.Рани лист, №500052 и №500055, в землището на с.Черна скала, община Кърджали".
Прочетете повече

  03 Септември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Надстройка за шивашки цех с 40 работни места в парцел УПИ-ІІ, кв.29а, кв."Веселчане", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  21 Август 2007
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ относно Инвестиционно предложение на "ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ" АД за "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди"
Прочетете повече

  17 Август 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди", с местоположение - съществуваща производствена площадка на "Горубсо - Кърджали" АД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  07 Август 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за "Изграждане на 15 броя еднофамилни жилищни постройки за сезонно обитаване в имоти №000198 и №000077, в землището на с.Брош, община Кърджали"
Прочетете повече

  29 Юни 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Цех за производство на PVC и алуминиева дограма - в землището на с.Резбарци, община Кърджали"
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign