Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси

Конкурси


  30 Декември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжността психолог по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на
Прочетете повече

  18 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите : медицински специалист и рехабилитатор по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  18 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжносттите: месдицински специалист, личен ассистент и шофьор по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
Прочетете повече

  17 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжносттите : медицински специалист, личен асистент и шофьор по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали»“, по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен
Прочетете повече

  17 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: медицински специалист и рехабилитатор по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  04 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите : медицински специалист и психолог по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  04 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжността трудотерапевт по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на
Прочетете повече

  03 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: медицински специалисти и псдихолог по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  03 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: медицински специалисти и психолог по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  03 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността : трудотерапевт по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали»“, по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на
Прочетете повече

  12 Октомври 2022
На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 1142 от 26.08.2022 г. на Кмета на Община Кърджали ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Прочетете повече

  30 Август 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите: хигиенист и шофьор по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  29 Август 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите : трудотерапевт, арттерапевт, консултант – юридическа подкрепа и хигиенист по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  25 Август 2022
Списък на допуснати и не допуснати кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование
Прочетете повече

  05 Август 2022
Окончателен протокол за резултати от проведен конкурс за длъжностите:директор, социален работник, психолог, трудотерапевт и хигиенист по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
Прочетете повече

  22 Юли 2022
ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНКУРС: На основание чл.90, чл.91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и във връзка с реализиране на Договор BG05M9OP001-2.019-0033-С01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”, по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства -
Прочетете повече

  22 Юли 2022
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“,Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания» - компонент 2, ОБЯВЯВА Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и мобилни услуги на лица с увреждания, вкл. с тежки
Прочетете повече

  22 Юли 2022
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ ОБЯВЯВА прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на подкрепящи социални
Прочетете повече

  19 Юли 2022
Община Кърджали обявява конкурс за заемане на длъжността: „Директор детска градина" -4 /четири/ работни места, както следва: 1. Детска градина „Райна Княгиня" гр. Кърджали, -1 /едно/ работно място; 2. Детска градина „ Максим Горки" гр. Кърджали, -1 /едно/ работно място; 3. Детска градина „Мир" гр. Кърджали-1 /едно/ работно място; 4. Детска градина „Чайка" гр. Кърджали-1 /едно/
Прочетете повече

  15 Юли 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за резултати от проведен конкурс за длъжностите : директор, социален работник, медицински специалисти, рехабилитатор, хигиенист, личен асистент и домакин – касиер по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по
Прочетете повече

  15 Юли 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за резултати от проведен конкурс за длъжностите: за длъжностите: управител, социален работник, рехабилитатор и хигиенист по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  12 Юли 2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: директор, социален работник, медицински специалисти, рехабилитатор, психолог, трудотерапевт, логопед, хигиенист, личен асистент, шофьор и домакин-касиер по проект "Център за подкрепа на деца с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в община Кърджали"
Прочетете повече

  12 Юли 2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: управител, социален работник, медицински специалисти, рехабилитатор, психолог, трудотерапевт, арттерапевт, логопед, консултант юридическа подкрепа, хигиенист и шофьор по проект "Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения"
Прочетете повече

  01 Юни 2022
Община Кърджали обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и мобилни услуги на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства.
Прочетете повече

  01 Юни 2022
Община Кърджали обявява прием на документи за подбор на персоналза предоставяне на подкрепящи социални услуги в общността, лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения да създадат или да възстановят умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността, според конкретните им възможности
Прочетете повече

  11 Април 2022
Община Кърджали обявява удължаване на конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжностите „Логопед” и „Ерготерапевт” в социалните услуги: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа.
Прочетете повече

  07 Март 2022
На основание чл. 90, чл.91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и във връзка с реализиране на Договор BG05M9OP001-2.019-0033-С01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”, по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2...
Прочетете повече

  25 Февруари 2022
Община Кърджали обявява конкурс за възлагане предоставянето на специализираната социална услуга „Дом за стари хора”, с капацитет 30 места.
Прочетете повече

  29 Март 2019
Окончателни резултати от проведени конкурси за следните длъжности: старши експерт „ИО” и главен експерт „ИКС”
Прочетете повече

  25 Март 2019
Съобщение във връзка с проведени конкурси за длъжностите старши експерт в сектор „ИО” и главен експерт в отдел „ИКС”: Поименен списък на кандидатите издържали теста, дата и час за явяване на интервю.
Прочетете повече

  18 Март 2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт сектор „ИО”
Прочетете повече

  18 Март 2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт отдел „ИКС”
Прочетете повече

  18 Март 2019
Съобщение във връзка с проведени конкурси за длъжностите старши експерт в сектор „ИО” и главен експерт в отдел „ИКС”
Прочетете повече

  01 Март 2019
Община Кърджали обявява конкурс за следните длъжности: 1.Старши експерт в сектор „Информационно осигуряване”; 2. Главен експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство”
Прочетете повече

  28 Януари 2019
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността: инспектор в дирекция „МП”
Прочетете повече

  08 Януари 2019
СЪОБЩЕНИЕ относно конкурс за длъжността Инспектор в дирекция „Местни приходи”: Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 22.01.2019г. в Бизнес инкубатора - голяма зала по следния график.
Прочетете повече

  04 Януари 2019
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: инспектор в дирекция „Местни приходи”
Прочетете повече

  04 Януари 2019
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: старши експерт в сектор „ОМП”
Прочетете повече

  17 Декември 2018
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед № 1417/14.12.2018г. на кмета на община Кърджали обявява конкурс за следните длъжности: 1. Старши експерт в сектор „Управление при отбранително – мобилизационна подготовка”; 2. Инспектор в Дирекция „Местни приходи”
Прочетете повече

  20 Ноември 2018
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: Директор на детска градина
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На основание чл.90, ал.1 и чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда; чл.213, ал.1 и ал.2, чл.217 , ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка със Заповед № 1132 от 10.10.2018год. на Кмета на Община Кърджали ОБЯВЯВАМ:конкурс за заемане на длъжността: „Директор детска градина” - 4 /четири/ работни места , както следва:
Прочетете повече

  14 Август 2018
Окончателни резултати от проведени конкурси за следните длъжности: Главен експерт в сектор "Бюджет, счетоводство и човешки ресурси", Главен експерт в дирекция "Местни приходи", Главен експерт в отдел "Стопанска дейност, управление и разпореждане с общински поземлен фонд" и Началник отдел „Архитектура и регистър на строителните обекти”.
Прочетете повече

  08 Август 2018
Поименен списък на кандидатите издържали теста, дата и час за явяване на интервю в сградата на общината бул. България №41, ет.4, стая 404 по следния график:
Прочетете повече

  03 Август 2018
Поименен списък на кандидатите издържали теста, дата и час за явяване на интервю в сградата на общината бул. България №41, ет.4, стая 404 по следния график.
Прочетете повече

  01 Август 2018
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ
Прочетете повече

  24 Юли 2018
Съобщение във връзка с проведени конкурси за следните длъжности: Главен експерт в сектор "Бюджет, счетоводство и човешки ресурси", Главен експерт в дирекция "Местни приходи", Главен експерт в отдел "Стопанска дейност, управление и разпореждане с общински поземлен фонд", Началник отдел „Архитектура и регистър на строителните обекти” и Началник отдел „Кадастър и регулация”.
Прочетете повече

  23 Юли 2018
Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати от проведени конкурси за следните длъжности: Главен експерт в сектор "Бюджет, счетоводство и човешки ресурси", Главен експерт в дирекция "Местни приходи", Главен експерт в отдел "Стопанска дейност, управление и разпореждане с общински поземлен фонд", Началник отдел „Архитектура и регистър на строителните обекти” и Началник отдел
Прочетете повече

  20 Юли 2018
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54” Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-37/20.04.2018 г. на МИГ „Стамболово – Кърджали 54” за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на
Прочетете повече

  02 Юли 2018
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед № 751/02.07.2018г. на Кмета на община Кърджали О Б Я В Я В А К О Н К У Р С И За следните длъжности: Главен експерт в сектор "Бюджет, счетоводство и човешки ресурси", Главен експерт в дирекция "Местни приходи"...
Прочетете повече

  01 Март 2018
Община Кърджали обявява прием на документи за кандидат – потребители за предоставяне на социални услуги в домашна среда и кандидати за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, във връзка с подписано Споразумение №ФС01-0259/20.02.2018 г. между Община Кърджали и Агенция за социално подпомагане, съгласно ПМС №332/22.12.2017г. за
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign