Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 02 Септември 2016

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Неджатин Расим Мехмед за обект: "Изграждане на малък семеен хотел в поземлен имот 017022 по КВС в землището на село Широко поле, община Кърджали".Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.


 Прочитания: 732 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign