Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 07 Октомври 2016

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Теклас-България” АД за обект: "Изграждане на корпус №4, Научно-изследователски център и административна сграда" , в УПИ ХХХIII и УПИ ХХХIV квартал 22 по плана на с. Пепелище, общ. Кърджали, обл. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.


 Прочитания: 752 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign