Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 14 Октомври 2016

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „СОСИЕТЕ” ЕООД за обект: "Реконструкция на овцеферма в козеферма за 400 броя кози за мляко и помощни помещения към нея в поземлен имот №15216.18.30 в землището на с. Глухар,общ. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.


 Прочитания: 772 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign