Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 04 Април 2017

Уведомление за инвестиционно предложение на "Пневматика - Серта"АД, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на метален навес за покриване на площадка за предварително съхранение на производствени отпадъци, в имот УПИ XII, кв. 157 по ЗРП на Складова индустриална зона, гр.Кърджали, с площ 11995,00 кв.м


 Прочитания: 737 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign