Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 05 Май 2017

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за обект: "Ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища в УПИ – VIII, кв.113, поземлен имот с идентификатор - 40909.119.268 по КК на гр.Кърджали".


 Прочитания: 739 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign