Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 19 Май 2017

Уведомление за инвестиционно предложение на "Алтекс" ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Смяна на предназначението на едноетажна масивна сграда и пристройки към нея за "Цех за производство на пластмасови детайли за водното охлаждане на леки автомобили, в поземлен имот с идентификатор 40909.12.118 по КК на гр.Кърджали, Промишлена зона - Юг"


 Прочитания: 717 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign