Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 07 Юни 2017

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Капитал Инвестмент Пропърти”ООД, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на 16 индивидуални жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор №40909.27.542 по КК на гр. Кърджали” е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.


 Прочитания: 716 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign