Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 25 Юли 2017

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД, гр.София за реализиране на обект: "Реконструкция на обект Б 191 - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и паркинг за леки автомобили, в поземлен имот № 40909.117.63, УПИ VІІ, кв.153 по плана на гр.Кърджали" е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.


 Прочитания: 847 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign