Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 07 Август 2017

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ДРИЙМ ГАРДЪНС" АД, с.Бяла поляна, община Кърджали за реализиране на обект:"Създаване на 299 дка трайно насаждение от сливи със система за капково напояване и ограда, както и ремонт на административно битова сграда и изграждане на предприятие за преработка на плодове и ядки, в имоти с идентификационни №№ 010086, 010130, 010131, 010065, 010055 и 014069, с обща площ на имотите 324,50 дка, в землището на с.Бяла поляна, община Кърджали” е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.


 Прочитания: 853 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign