Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 06 Октомври 2017

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Изработване на ПУП-ПЗ с цел смяна предназначение на земеделска земя за застрояване с индивидуални жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 40909.8.28 по кадастралната карта на гр.Кърджали”


 Прочитания: 820 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign