Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 16 Октомври 2017

Уведомление за инвестиционно предложение на "Надеж" ООД, гр.Хасково за реализиране на обект:"Площадка за събиране, сортиране, временно съхранение и дейности по механично третиране на отпадъци, разположена в УПИ Х, кв.120 от ЗРП на Складово-индустриална зона – район „Гарата” по кадастралната карта на гр.Кърджали”


 Прочитания: 1013 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign