Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 16 Октомври 2017

Уведомление за инвестиционно предложение на Емилия Илиева Солакчиева, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Проект за ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 40909.116.349, попадащ в кв.28 по плана на гр.Кърджали, с цел урегулиране на имота и предвиждане на застрояване - сграда за обществено обслужваща дейност /офиси, търговски обекти, гаражи и ателиета/"


 Прочитания: 782 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign