Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 03 Септември 2018

Уведомление за инвестиционно предложение на ИК "НАТАЛИЯ" ООД за реализиране на обект: " Изграждане /монтиране/ на два броя цилиндрични съдове за складиране на мастни киселини, закупени от България и Европа" в поземлен имот № 40909.122.108 по КК на гр.Кърджали, УПИ III, кв.156 по плана на Промишлена зона – изток, гр.Кърджали"
Прочетете повече ›


 Прочитания: 994 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign