Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 18 Септември 2018

Уведомление за инвестиционно предложение на "БТК" ЕАД за реализиране на обект: "Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК” ЕАД PD2809_B, в поземлен имот с идентификатор 49120.71.1 по к.к. и к.р. на с.Мост, община Кърджали”


 Прочитания: 711 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign