Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 13 Март 2019

Уведомление за инвестиционно предложение на МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД за реализиране на обект: "Преустройство и текущ ремонт на работно и помощно помещение за стерилизиране на опасни болнични отпадъци клас „С”, част от административно-делова сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 40909.109.280, по КККР на гр.Кърджали”


 Прочитания: 1211 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign