Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 18 Март 2019

Уведомление за инвестиционно предложение на Сабрие Ердинч Юсеин за реализиране на обект: "Изграждане на индивидуална жилищна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор № 40909.7.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, община Кърджали”


 Прочитания: 1150 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign