Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 09 Април 2019

Уведомление за инвестиционно предложение на ЕТ "Шенел - Шабан Шабан" за реализиране на обект: "Строителство на столова и хладилни камери в поземлен имот с идентификатор № 58342.10.339 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на село Прилепци, община Кърджали, с площ 9890 кв.м."


 Прочитания: 1399 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign