Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 12 Април 2019

Уведомление за инвестиционно предложение на "Дарс 2002" ЕООД за реализиране на обект: "Изграждане на шивашки цех в поземлен имот с идентификатор 40909.21.331, с площ 2008 кв.м. Складова зона Б и подобект: "БКТП 20/0.4 кV до 1Х800 кVА и външно кабелно ел.захранване и реновиране на съществуващите РТ"


 Прочитания: 1503 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign