Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 21 Февруари 2020

Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на 10 /десет/ вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 15268.18.223 по КККР на с.Гняздово, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с възложители Веселин Константинов Кръстев, Чавдар Михайлов Милев, "ПРОМИКС" ЕООД, Пеньо Веселинов Беляков, Пламен Сашев Пантелеев


 Прочитания: 1054 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign