Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 02 Март 2020

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци от пластмаса в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.125 в гр.Кърджали", с възложител "КЕЙБЪЛБОРЮ" ООД, гр.Хасково. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 670 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign