Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 11 Май 2020

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за инсталация за преработка на отпадъци от пластмаса в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.125 в град Кърджали" с възложител "ГООК БОРЮ" ООД.
Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 515 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign