Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 15 Юни 2020

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, в поземлен имот с идентификатор 40909.122.108 по КККР на гр.Кърджали“, с възложител ИК "Наталия" ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 462 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign