Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 30 Юни 2020

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на 10 /десет/ жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор 15268.18.223 по КККР на с.Гняздово, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с възложители Веселин Константинов Кръстев, Чавдар Михайлов Милев, „ПРОМИКС“ ЕООД, Пеньо Веселинов Беляков, Пламен Сашев Пантелеев. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 482 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign