Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 20 Юли 2020

Решение № ХА - 16 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС по уведомление за инвестиционно предложение "Промяна на начина на трайно ползване" за поземлен имот с идентификатор 66603.16.79 с.Сипей, община Кърджали", с възложител Кадир Ибрям Апти


 Прочитания: 387 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign