Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 22 Юли 2020

Решение № ХА - 2 ЕО/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 40909.7.8 по КККР на гр.Кърджали, с възложители Богдан Димитров Желев, гр.Кърджали и Николай Велинов Митев, гр.Пловдив


 Прочитания: 475 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign